Erektiohäiriö liittyy vahvasti sydän- ja verisuonitauteihin

Lähde: Guo ym. Erectile dysfunction and risk of clinical cardiovascular events: a

meta-analysis of seven cohort studies. J Sex Med 2010; 7: 2805-16


Aiemmin erektiohäiriön ajateltiin olevan seurausta sydän- tai verisuonisairaudesta. Viime vuosina on kuitenkin tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on todettu, että erektiohäiriö voikin edeltää onkin sydän- tai verisuonisairauden, esimerkiksi sepelvaltimotaudin,  ilmenemistä ja olla siten varhainen merkki kehittyvästä sairaudesta.

Nyt referoitavassa tutkimuksessa suoritettiin seitsemän suuren ns. kohorttitutkimuksen yhteisanalyysi. Näihin tutkimuksiin osallistui yhteensä 45 558 miestä. Erektiohäiriön ja verisuonisairauden välistä yhteyttä tarkasteltiin laskemalla ns. riskisuhde.

Riskisuhteiksi saatiin seuraavat

 riskisuhde
merkitsevyys
Jokin sydän- tai verisuonitapahtuma
 1,47 p<0.001
 Sepelvaltimotauti 1,41 p<0.001
 Kokonaiskuolleisuus 1,23 p=0.034
 Sydäninfarkti 1,43 p=0.007


Tulokset tarkoittavat sitä, että erektiohäiriöstä kärsivällä potilaalla on merkittävästi lisääntynyt, melkein 1½-kertainen riski sairastua johonkin vakavaan sydän- tai verisuonisairauteen, verrattuna henkilöön, jolla ei ole erektiohäiriötä.


Käytännön työhön sovellettuna voidaan esittää seuraavaa:


1.    Kaikilta yli 25-vuotiailta miehiltä tulee rutiininomaisesti kysyä erektiohäiriön esiintymisestä, silloin kun kysellään muutenkin sydän- tai verisuonioireista. On syytä kysyä asiaa, vaikka potilas ei olisikaan hakemassa apua seksuaalihäiriöön.
2.    Mikäli potilaalla todetaan erektiohäiriö, on tarkasti selvitettävä sydän- ja verisuonitilanne ja näiden riskitekijät (esim. tupakointi, kolesteroli, sokeri, verenpaine). Tarvittaessa on syytä tehdä diagnostisia tutkimuksia, kuten rasituskoe tai jalkojen verenkiertotutkimus.
3.    Kaikkien erektiohäiriöpotilaiden on kiinnitettävä huomiota elämäntapoihin (ruokavalion muutos, liikunnan lisääminen, tupakoinnin lopetus). Riskitekijät on tarvittaessa hoidettava tehokkaasti lääkityksellä (esim. kolesterolilääkitys, verenpainelääkitys).

Juhana Pihan kommentti: Kyseessä on erittäin vakuuttava tutkimusyhteenveto erektiohäiriön ja verisuonisairauksien välisestä voimakkaasta yhteydestä. Erektiohäiriön olemassaolo kiistatta lisää riskiä sairastua sydän- tai verisuonitautiin. Aiemmin on todettu (katso täältä), että erektiohäiriö voi edeltää 3-5  vuodella sydän- tai verisuonisairauden muiden oireiden esiintymistä. Kun siis todetaan erektiohäiriö, on 3-5 vuotta aikaa vaikuttaa muihin riskitekijöihin, ja tällä tavalla mahdollisesti estää, viivyttää tai lieventää mahdollista tulevaa sydän- tai verisuonitapahtumaa, kuten sydäninfarktia.


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä