Erektiohäiriö voi ennustaa tulevaa sydän- tai aivoinfarktia


Lähde: Schouten BWV ym.: Erectile dysfunction prospectively associated with cardiovascular disease in Dutch general population: results from the Krimpen study. International Journal of Impotence Research 2008;20:92-99

Tutkimukseen osallistui 1248 iältään 50-78 -vuotiasta (keskimäärin 61) miestä, joilla ei alkutilanteessa ollut sydän- tai verisuonisairautta. Heillä ei myöskään saanut olla eturauhasen tai virtsarakon syöpää eikä aiemmin tehtyä eturauhasen poistoleikkausta. Heidän sen hetkistä erektiokykyään selvitettiin yhdellä erektion laatua mittaavalla kysymyksellä (normaali, heikentynyt, voimakkaasti heikentynyt tai kokonaan puuttuva erektio). Heikentynyt erektio oli 22.8 %:lla ja voimakkaasti heikentynyt erektio 8.7 %:lla.

Tutkittavia seurattiin keskimäärin 6.3 vuotta. Tänä aikana todettiin yhteensä 58 verisuonitapahtumaa (sydäninfarktia, äkkikuolemaa tai aivohalvausta). Tilastollisilla menetelmillä selvitettiin onko aiemmalla erektiokyvyllä yhteyttä tuleviin verisuonitapahtumiin. Tilastollisin menetelmin otettiin huomioon myös tutkittavan ikä ja tunnetut verisuonitapahtumien riskitekijät (tupakointi, diabetes, systolinen verenpaine, kolesteroli). Vaikka nämä tunnetut riskitekijät huomioitiin, erektiohäiriö oli tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä verisuonitapahtumiin. Tutkittavilla, joilla alkutilanteessa oli heikentynyt erektio, oli 1.6-kertainen ja tutkittavilla, joilla alussa oli voimakkaasti heikentynyt erektio, oli 2.6-kertainen riski saada jokin mainituista verisuonitapahtumista.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: Erektiohäiriöllä ja sydän- ja verisuonisairauksilla (kuten sepelvaltimotaudilla) on yhteisiä riskitekijöitä: ikääntyminen, tupakointi, sokeritauti, verenpainetauti ja korkea kolesteroli. On arveltu, että erektiohäiriö voisi olla esimerkiksi sepelvaltimotaudin ensimmäinen oire. Useissa viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa onkin todettu kiistaton yhteys erektiohäiriön ja sepelvaltimotaudin välillä. Tutkimuksiin perustuen on esitetty, että erektiohäiriö voi edeltää 3-5 vuodella sepelvaltimotaudin oireita. Nyt referoitu tutkimus on ensimmäinen, jossa erektiohäiriön ja verisuonisairauden yhteys on todettu laajassa väestön pitkäkestoisessa seurantatutkimuksessa.

Tämän ja useiden muiden julkaistujen tutkimusten perusteella on ilmeistä, että keski-ikäistä miestä, jolle ilmaantuu erektiohäiriö, on pidettävä sydänpotilaana kunnes toisin on osoitettu.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä