Erektiohäiriön pistoshoito – potilaiden tyytyväisyys ja seksielämän laatu


Lähde: Benjamin Alexandre, Antoine Lemaire, Pierre Desvaux and Eduard Amar. Intracavernous injections of prostaglandin E1 for erectile dysfunction: Patient satisfaction and quality of sex life on long-term treatment. J Sex Med 2007;4:426-431

Johdanto

Suun kautta otettavien erektiolääkkeiden markkinoille tulon myötä pistoslääkkeiden (Suomessa Caverject) osuus erektiohäiriöissä on pienentynyt voimakkaasti. Kuitenkin suun kautta otettavat lääkkeet tehoavat huonosti noin 30%:lla erektiohäiriöpotilaista. Näille potilaille pistoshoito voi olla erinomainen ratkaisu.

Tutkimuksen tarkoitus

Tarkoituksena oli tutkia potilaiden tyytyväisyyttä pitkäkestoiseen pistoshoitoon.

Menetelmät

Tutkimukseen otettiin mukaan täysi-ikäisiä miehiä, jotka olivat käyttäneet pistoshoitoa (alprostadiili, Caverject) ainakin 3 kuukautta. Tutkittavat täyttivät tyytyväisyyttä kartoittavan 38-kohtaisen kyselylomakkeen.

Tärkeimmät tutkitut asiat

Kyselyssä selvitettiin potilaan yleistä tyytyväisyyttä pistoshoitoon, hoidon vaikutusta elämänlaatuun, käytön helppoutta, tyytyväisyyttä erektioiden laatuun ja potilaan käsitystä kumppanin tyytyväisyydestä.

Tulokset

596 potilasta täytti lomakkeen. Heidän keski-ikänsä oli 62 vuotta, erektiohäiriön kesto 5 vuotta ja pistoshoidon kesto 3 vuotta. Ennen pistoshoidon aloittamista 43% potilaista oli käyttänyt ainakin yhtä suun kautta otettavaa erektiolääkettä (Viagra, Levitra, Cialis) ja heistä 81% oli lopettanut hoidon tehon puutteen vuoksi.

596 potilaasta 78% oli yleisesti tyytyväisiä pistoshoitoon. Pistoshoito täytti odotukset joka yhdyntäkerralla 79%:lla ja ainakin puolessa yhdyntäkerroista 90%:lla. Potilaista 86% oli valmiita suosittelemaan hoitomuotoa ystävilleen. 70% potilaista ilmoitti seksielämänsä parantuneen ja 50% parisuhteensa parantuneen pistoshoidon ansioista. Edelleen 45% ilmoitti yleisen elämänlaatunsa parantuneen ja 80% raportoi itseluottamuksensa yhdyntätilanteissa parantuneen. 73% potilaista oli sitä mieltä, että heidän kumppaninsa oli tyytyväisiä hoitoon. Potilaat käyttivät pistoshoitoa keskimäärin noin kerran viikossa. 81% piti pistämistä helppona ja pistämisen aiheuttama kipu luokiteltiin vähäiseksi (arvo 2.09 asteikolla 0-10).

Päätelmät

Pistoshoidon avulla voidaan saavuttaa hyvin tyydyttävä seksielämä. Pistoshoito täytti potilaiden odotukset tehon, käytön helppouden, siedettävyyden ja parantuneen seksielämän suhteen. Tulosten perusteella lääkäreiden tulee tarjota ja potilaiden kannattaa pyytää pistoshoitoa, mikäli suun kautta otettavat lääkkeet eivät tehoa tai niitä ei voi käyttää.

Referoijan, dosentti Juhana Piha kommentti:

Pistoshoito on edelleen tärkeä osa erektiohäiriön hoitoa. Teholtaan se on ylivoimainen suun kautta otettaviin lääkkeisiin verrattuna. Viagran markkinoille tulo (1998) aiheutti aluksi pistoshoidon käytön lähes täydellisen loppumisen, mutta tämän jälkeen pistoshoito on pikkuhiljaa taas nostanut suosiotaan. Omista potilaistani arviolta 10-15% käyttää pistoshoitoa ja he ovat varsin tyytyväisiä hoitoon.


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä