Seksuaalihäiriöiden esiintyminen sydänsairauksissa


Lähde: Schwarz ER ym: The prevalence and clinical relevance of sexual dysfunction in women and men with chronic heart disease. International Journal of Impotence Research 2008;20: 85-91

Tutkimuksessa selvitettiin seksuaalihäiriöiden esiintymistä pitkäkestoisen sydänsairauden yhteydessä yhteensä sadalla miehellä ja naisella. Tutkittavien sydänsairauden haittaluokitus oli NYHA I-III. Heillä oli lääkehoito, he pärjäsivät avohoidossa ja elivät seksuaalisesti aktiivisessa parisuhteessa. Tutkittavien keski-ikä oli 59 vuotta.

Seksuaalisen halun alenemista raportoi 76 % miehistä ja 87 % naisista.

Miehistä 79 % raportoi merkittävästi heikentyneestä erektiokyvystä. 31 % ei pystynyt edes aloittamaan yhdyntää ja 84%:lla oli vaikeuksia ylläpitää erektiota. Vain 8 % kertoi erektiokykynsä olevan normaali. Naisista 80 % kärsi emättimen kuivuudesta.

73 % miehistä koki siemensyöksyvaikeutta ja naisista 62 % ei saanut orgasmia yli puolessa yhdyntäkerroista.

80 % miehistä ja 83 % naisista ei ollut tyytyväisiä sukupuolielämäänsä. 52 % miehistä ja 38 % naisista piti seksiä kuitenkin edelleen tärkeänä. Miehistä 68 % ja naisista 50 % uskoi, että olisi olemassa lääketieteellisiä hoitokeinoja, joilla heidän tilannettaan voisi parantaa. Useimmat tutkittavat olivat olleet yhteydessä useammankin kerran lääkäreihin viimeksi kuluneen 3 vuoden aikana, mutta 60 % miehistä ja 75 % naisista kertoi, että lääkäri ei kertaakaan ollut ottanut puheeksi seksuaaliongelmia.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: Seksuaalihäiriöt ovat tavattoman yleisiä kroonisen sydänsairauden yhteydessä sekä miehillä että naisilla. Potilaat kuitenkin kokevat seksin edelleen tärkeäksi ja haluaisivat hoitoa, mutta hoitavat lääkärit vain harvoin keskustelevat asiasta tai tarjoavat hoitoa.

Sydänpotilaiden, joilla on seksuaalihäiriöitä, kannattaa vaatia hoitavaa lääkäriä auttamaan heitä myös seksuaaliasioissa. Jos hoitava lääkäri ei itse osaa auttaa, hänen tulee neuvoa potilas asiaan perehtyneelle lääkärille.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä