Tadalafiilin (Cialis) päivittäinen annostelu erektiohäiriön hoidossa


Taustaa

Tadalafiilin pitkä vaikutusaika (jopa 36 tuntia) on alusta alkaen tarjonnut teoreettisen mahdollisuuden päivittäiseen annosteluun. Päivittäisen annostelu selkeänä etuna olisi yhdyntöjen täydellinen riippumattomuus lääkkeen otosta. European Medicines Agency (EMEA) onkin juuri myöntänyt EU:ta koskevan markkinointiluvan 2½ mg ja 5 mg päivittäin otettaville Cialis-tableteille.

Aiheesta on julkaistu muutama hyvä tutkimus. Seuraavassa lyhyet yhteenvedot yllä luetelluista tutkimuksista.

Tutkimus 1. Annostelu: Cialis 20 mg tarvittaessa tai Cialis 10-20 mg päivittäin Tutkimukseen osallistui 112 miestä, joiden ikä oli 21-79 vuotta ja erektiohäiriö oli kohtalainen tai vaikea. He kaikki olivat aiemmin kokeilleet Cialista normaalilla tavalla (vain tarvittaessa) otettuna, mutta eivät olleet saaneet riittävää apua. Potilaat käyttivät sitten 12 viikon ajan Cialista 10-20 mg päivässä. Jakson lopussa 66 % potilaista onnistui saamaan erektion joka mahdollisti yhdynnän aloittamisen ja 58 %:lla erektio säilyi loppuun asti. Vastaavat %-luvut normaalilla vain tarvittaessa otetulla lääkityksellä saaneilla olivat 28 % ja 21 %. Päivittäin otettuna 10 ja 20 mg olivat teholtaan samanveroisia. Yleisimmät sivuvaikutukset olivat päänsärky, närästys ja kasvojen punoitus. Päivittäin annosteltuna sivuvaikutukset esiintyminen oli jopa hivenen vähäisempää kuin tarvittaessa otettuna. Tutkimuksen yhteenvetona todetaan, että päivittäin otettu tadalafiili on tehokas ja hyvin siedetty erektiohäiriön hoitokeino, jolla voidaan auttaa potilaita, jotka eivät saa riittävää apua vain tarvittaessa tapahtuvalla annostelulla.

Tutkimus 2. Annostelu: Cialis 20 mg tarvittaessa tai Cialis 10 mg päivittäin Tutkimukseen osallistui 145 miestä iältään 19-82 v. Erektiohäiriön aste vaihteli lievästä vaikeaan. Potilaat saivat joko 10 mg Cialista joka päivä tai sitten he käyttivät 20 mg vain tarvittaessa. Kaikki potilaat käyttivät kumpaakin vaihtoehtoa 12 viikkoa. Riittävän erektion yhdynnän aloittamiseen sai 73 % potilaista jotka käyttivät lääkettä vain tarvittaessa ja 85 % potilaista, jotka käyttivät sitä päivittäin. Erektio säilyi yhdynnän loppuun 67 % potilaista, jotka ottivat 20 mg Cialista tarvittaessa ja 80 % potilaista jotka ottivat sitä 10 mg päivässä. Tutkimuksen lopuksi osallistujilta kysyttiin vielä, kumpaa annostelutapaa he pitivät parempana. 28 % suosi tarvittaessa annostelua ja 72 % päivittäistä. Yleisimmät sivuvaikutukset olivat päänsärky, närästys ja kasvojen punoitus. Ne kaikki olivat hieman harvinaisempia lääkettä päivittäin otettaessa. Yhteenvetona todetaan, että päivittäin otettu 10 mg tadalafiili on tehokaampi hoitokeino kuin vain tarvittaessa otettu 20 mg.

Tutkimus 3. Annostelu: Cialis 5 mg päivittäin ja Cialis 10 mg päivittäin Tähän 12 viikkoa kestäneeseen monikeskustutkimukseen osallistui 268 21-78-vuotiasta miestä, joiden erektiohäiriön vaikeusaste oli vaihteleva. Potilaat saivat päivittäin joko lumelääkettä, Cialista 5 mg tai Cialista 10 mg. Riittävän erektion yhdynnän aloittamiseen sai 46 % lumeryhmästä, 79 % 5 mg ryhmästä ja 80 % 10 mg ryhmästä. Yhdynnän sai vietyä loppuun vastaavasti 21%, 67 % ja 72 %. Yleisimmät sivuvaikutukset olivat närästys (6-11 %), päänsärky (6-10 %) ja selkäkivut (4-10 %). Yhteenvetona on, että sekä 5 mg että 10 mg tadalafiiliä päivittäin annosteltuna on tehokas ja turvallinen erektiohäiriön hoitomuoto.

Tutkimus 4. Annostelu: Cialis 2½ mg päivittäin ja Cialis 5 mg päivittäin Tässä 24 viikon mittaisessa tutkimuksessa käytettiin lumelääkettä, ja Cialista 2½ mg ja 5 mg päivittäisillä annoksilla. Mukana oli 287 miestä iältään 25-82 vuotta, joiden erektiohäiriö oli asteeltaan vaihteleva. Tutkimuksen lopussa erektio oli riittävä yhdynnän aloittamiseen lumeryhmässä 51 %:lla, 2½ mg ryhmässä 65 %:lla ja 5 mg ryhmässä 71 %:lla. Erektio oli riittävä yhdynnän loppuun viemiseen vastaavasti 31 %:lla, 50 %:lla ja 57 %:lla. Yhteenvetona todetaan, että tadalafiili 2½ mg ja 5 mg päivittäin otettuna ovat tehokkaita ja turvallisia erektiohäiriön hoidossa.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentit:

Useiden aiempien tutkimusten perusteella tarvittaessa otettuna Cialis 20 mg saa aikaan yhdynnän aloittamiseen riittävän erektion noin 80%:lla ja yhdynnän loppuun asti viemiseen riittävän erektion noin 70 %:lla erektiohäiriöpotilaista. Edellä referoitujen tutkimusten perusteella vastaavaan tehoon päästään käyttämällä Cialista 5 mg päivässä. Annostelu 10 mg päivässä ei ole olennaisesti parempi kuin 5 mg päivässä, mutta 2½ mg päivässä näyttäisi hieman huonommalta kuin 5 mg päivässä, joskin kuitenkin varsin hyvältä.

Tadalafiili (Cialis) kuuluu siis fosfodiesteraasi 5-estäjiin (PDE-5), kuten sildenafiili (Viagra) ja vardenafiili (Levitra). Lääkkeen jatkuvalla annostelulla on todennäköisesti muitakin lääketieteellisiä etuja kuin vain erektiohäiriön hoito. Tiedetään, että jatkuva fosfodiesteraasi 5-estäjä –hoito on tehokas kohonneen keuhkovaltimopaineen hoidossa. PDE-5 estäjillä on raportoitu sydäntä suojaavia vaikutuksia tietyissä tilanteissa. Säännöllinen sildenafiili- ja tadalafiilihoito voivat parantaa verisuonten ns. endoteelin toimintaa pidemmälläkin tähtäimellä. Näiden mielenkiintoisten asioiden tiimoilla tehdään tällä hetkellä vilkasta tutkimustyötä.

Lähteet:

Tutkimus 1. Chris McMahon: Efficacy and safety of daily tadalafil in men with ereectile dysfunction previously unresponsive to on-demand tadalafil. J Sex Med 2004;1:292-300

Tutkimus 2. Chris McMahon: Comparison of efficacy, safety and tolerability of on-demand tadalafil and daily dosed tadalafil for the treatment of erectile dysfunction. J Sex Med 2005;2:415-427

Tutkimus 3. Hartmut Porst ym: Evaluation of the efficacy and safert of once-a-day dosing of tadalafil 5 mg and 10 mg in the treatment of erectile dysfunction: results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urology 2006;50:351-359

Tutkimus 4 J Rajfer ym.: Tadalafil dosed once a day in men with erectile dysfunction: a randomized, double-blind, placebo-vontrolled study in US. Int J Impot Res 2006;19:95-103

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä