Vardenafiilin (Levitra) teho ja turvallisuus erektiohäiriön hoidossa. Tulokset 30 010 potilaan aineistosta


Lähde: Eric Cheng. Real-life safety and efficacy of Vardenafil in the treatment of erectile dysfunction – results from 30,010 U.S. patients. J Sex Med 2007;4:432-439.

Johdanto

Useat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet vardenafiilin hyvän tehon erektiohäiriön hoidossa.

Tarkoitus ja menetelmät

Tutkimus suoritettiin ajatuksena selvittää vardenafiilin tehoa ja turvallisuutta tosielämässä erektiohäiriön hoidossa. Tosielämällä tarkoitetaan tässä sitä, että asetelmaan ei kuulunut kontrolloitujen kliinisten tutkimusten rajoitukset ja ohjelmoidut lukuisat tutkimuskäynnit. Potilaat kävivät alkukäynnillä ja 1-2:lla kontrollikäynnillä 2 kuukauden kuluessa ensimmäisestä vardenafiiliannoksesta. Tämä avoin, prospektiivinen seurantatutkimus suoritettiin 6740:ssä keskuksessa Yhdysvalloissa.

Tärkeimmät tutkitut asiat

Tutkimuksessa selvitettiin ensisijaisesti ensimmäisen lääkeannoksen tehoa yhdynnän aloittamiseen riittävän erektion saamiseen erektion kestävyyteen yhdynnän aikana potilaan tyytyväisyyteen Turvallisuutta selvitettiin sivuvaikutusten esiintymisellä. Lisäksi tutkittiin, paraniko lääkkeen teho kun lääkettä oli käytetty useamman kerran.

Tulokset

Yhteensä 30010 miestä osallistui tutkimukseen. 26043 potilasta otettiin analyysiin mukaan. Keski-ikä oli 56 vuotta ja 80% oli ikävälillä 40-69 vuotta. Erektiohäiriö oli lievä 26%:lla, kohtalainen 52%:lla ja vaikea 22%:lla. Noin 90%:lla erektiohäiriö oli kestänyt vähintään ½ vuotta ja 28%:lla yli 3 vuotta. Verenpainetauti oli 45%:lla ja sokeritauti 21%:lla.

Ensimmäisen lääkeannoksen jälkeen 78% sai yhdynnän aloittamiseen riittävän erektion ja 68%:lla erektio kesti yhdynnän ajan. 66% oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä.

Jos erektiohäiriö oli lievä, ensimmäisen annoksen seurauksena 89% sai riittävän aloituserektion ja 82%:lla se säilyi yhdynnän ajan ja tyytyväisiä oli 79%. Jos häiriö oli kohtalainen vastaavat luvut olivat 82%, 72% ja 69% ja jos vaikea, 57%, 46% ja 44%.

Verenpainetta sairastavilla ensimmäinen lääkeannos sai aikaan riittävän aloituserektion 76%:lla ja erektio säilyi 66%:lla. Sokeritautia sairastavilla luvut olivat 70% ja 60%.

Lääkkeen tehoa selvitettiin myös 6. ja 12. käyttökerran yhteydessä. Riittävän aloituserektion sai 6. kerralla 84% ja 12. kerralla 88% ja erektio kesti riittävän pitkään 6. kerralla 76%:lla ja 12. kerralla 84%:lla. Jopa vaikeassa erektiohäiriössä 12. käyttökerralla riittävän aloituserektion sai 77% ja erektio kesti riittävän pitkään 69%:lla. Nähdään siis, että vardenafiilin teho paranee merkittävästi lääkityksen aloittamisen jälkeen.

Sivuvaikutuksista yleisin oli päänsärky (4%), kasvojen punoitus (2%).

Johtopäätökset

Vardenafiili osoittautui tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi tässä laajassa tutkimuksessa. Vardenafiili tehoaa hyvin jo ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen.

Referoijan, dosentti Juhana Piha kommentti:
Tämä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimustuloksia vardenafiilin hyvästä tehosta ja siedettävyydestä: jo ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen lähes 80% saa merkittävää apua. Tutkimus vahvistaa myös sen seikan, että suun kautta otettavien erektiolääkkeiden teho paranee selvästi käytön jatkuessa. Parin ensimmäisen käyttökerran jälkeen tehosta ei voi sanoa mitään varmaa. Potilaan kannattaakin kokeilla lääkettä ainakin 4, mieluummin 8 kertaa, ennen kuin kokeillaan toista lääkettä.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä