Vertailututkimus vardenafiilista ja sildenafiilista miehillä, joilla on erektiohäiriö ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.


Lähde: Rubio-Aurioles E et al: Comparing vardenafil and sildenafil in the treatment of men with erectile dysfunction and risk factors for cardiovascular disease: A randomized, double-blind, pooled crossover study. Journal of Sexual Medicine 2006; 3

Johdanto

Markkinoilla on kolme tehokasta suun kautta otettavaa erektiolääkettä, joiden vaikutus perustuu PDE5-entsyymin estoon. Näiden kolmen lääkkeen tehokkuuden vertailututkimuksia on tehty niukasti. Jo julkaistuissa tutkimuksissa on menetelmällisiä heikkouksia, joiden vuoksi johtopäätösten teko niiden perusteella on vaikeaa. Nyt referoitava tutkimus täyttää varsin hyvin menetelmälliset laatukriteerit.

Tutkimuksen tarkoitus

Tarkoituksena oli verrata vardenafiilin ja sildenafiilin tehokkuutta ja turvallisuutta potilailla, joilla oli erektiohäiriö ja lisäksi diabetes, verenpainetauti ja/tai hyperlipidemia. Tutkimuksessa potilaat saivat jompaakumpaa lääkettä satunnaisessa järjestyksessä (=satunnaistettu, randomoitu) ja potilas eikä hoitava lääkäri tiennyt, mitä lääkettä tutkittava kulloinkin sai (=kaksoissokkoutettu, double-blind) ja lääkitys vaihdettiin toiseksi tutkimuksen puolivälissä (ristikkäismenetelmä, crossover). Jokainen potilas sai siis molempia lääkkeitä, kumpaakin 4 viikon ajan eikä hän tiennyt, mitä lääkettä hän kummankin jakson aikana sai.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 1057 miestä, joiden keski-ikä oli 58 vuotta ja joilla erektiohäiriö oli kestänyt vähintään puoli vuotta. Kaikki tutkittavat olivat vakituisessa parisuhteessa. Erektiohäiriöllä tarkoitettiin kyvyttömyyttä saavuttaa tai ylläpitää riittävä erektio yhdynnän suorittamiseksi. Potilaalla tuli olla diagnosoitu sokeritauti, verenpainetauti ja/tai korkea kolesteroli. Potilaat saivat joko 100 mg sildenafiiliä tai 20 mg vardenafiiliä.

Tutkitut muuttujat

Potilailta kysyttiin tutkimuksen loputtua kumpaa lääkettä hän piti parempana. Vaihtoehtona oli myös se, että molemmat lääkkeet olivat samanveroisia. Tämän pääkysymyksen lisäksi potilailta kysyttiin kummankin 4 viikon hoitojakson päätteeksi lukuisia lääkkeen tehoa kuvaavia kysymyksiä, kuten ”pystyitkö viemään peniksesi kumppanisi emättimeen? (=kysymys SEP2)”, ”kestikö erektiosi riittävän kauan yhdynnän suorittamiseksi (=kysymys SEP3)”. Kansainvälistä erektioindeksiä (IIEF) käytettiin mittaamaan erektionhäiriön astetta.

Tulokset

Potilaista 38,9 % piti vardenafiiliä parempana, 34,5 % piti sildenafiiliä parempana ja 26,6 % piti lääkkeitä samanveroisina. IIEF-indeksissä tapahtui hivenen suurempi parannus vardenafiiliryhmässä kuin sildenafiiliryhmässä. Vardenafiiliryhmän potilailla oli myös hivenen enemmän positiivisia vastauksia SEP2 ja SEP3 –kysymyksiin (SEP2 83,90 % vs. 82.28 % ja SEP3 74,44 % vs. 71,55 %). Sivuvaikutukset olivat molemmissa ryhmissä samanlaisia, yleisimmän sivuvaikutuksen ollessa päänsärky. Tätä esiintyi 10%:lla vardenafiiliryhmässä ja 11%:lla sildenafiiliryhmässä.

Johtopäätökset

Tutkimus osoittaa, että tutkitussa potilasryhmässä vardenafiili ei ole erektiohäiriön hoidossa ainakaan huonompi kuin sildenafiili. Itse asiassa vardenafiili oli marginaalisesti parempi useilla yleisesti käytetyillä tehokkuusmittareilla mitattuna.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti:
Tutkimus osoittaa, että sekä sildenafiili että vardenafiili ovat erittäin hyviä lääkkeitä hoidettaessa miehen erektiohäiriötä ja tämän tutkimuksen perusteella on vaikeaa, ellei mahdotonta, asettaa niitä kategorisesti paremmuusjärjestykseen. Potilaat ovat aina yksilöitä ja toisille potilaille sopii toinen lääke paremmin ja toisille toinen. Siinä mielessä on sekä potilaiden että hoitavan lääkärin etu, että markkinoilla on vaihtoehtoja. Vardenafiilin ja sildenafiilin lisäksi saatavilla on myös pitkävaikutteinen tadalafiili. Hoidettaessa erektiohäiriöpotilasta, kannattaa ilman muuta kokeilla toisella PDE5-estäjällä, jos ensimmäisellä kokeillulla lääkkeellä ei saada kunnollista hoitovastetta.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä