Virtsaputkilääke (MUSE®) erektiohäiriön hoidossa

Lähde: Potempal AJ ym: Intraurethral zu applizierendes Alprostadil zur bahandlung der primar organisch bedingten erektilen dysfunktion in der parxis. Arzneimittel-Forschung 2007;57(6):299-308.

Vuosina 2003 - 2005 Saksassa tehtyyn tutkimukseen osallistui 314 potilasta, joilla kaikilla oli elimellinen erektiohäiriö. Potilaiden mediaani-ikä oli 61 vuotta (eli puolet alle 61 ja puolet yli 61 -vuotiaita). Erektiohäiriön kesto oli keskimäärin vajaa 2 vuotta vaihdellen 2 kuukauden ja 10 vuoden välillä. Yli puolella oli paikallinen vaurio, jonka yleisimpänä syynä oli eturauhassyöpäleikkaus. Lähes puolella oli peniksen verenkierto-ongelmia, vajaalla kolmanneksella metabolisia sairauksia (esim. diabetes). Noin puolella oli lisäksi lääkitys, joka voi heikentää erektiota. Lähes kaikkien erektiohäiriö oli kohtalainen tai vaikea.

Potilaat saivat MUSE –lääkitystä kasvavin annoksin annoksilla (250, 500 ja 1000 mikorgrammaa). 65 % potilaista päätyi käyttämään 1000 ug:n annosta. Kaikista potilaista hyvän tai erittäin hyvän tehon raportoi 69 %. Yhdyntä onnistui 87 %:lla. Siedettävyys oli hyvä tai erittäin hyvä 90 %:lla. 81 % potilaista aikoi jatkaa hoitoa. Hoidon käytännön suoritusta 75 % piti helppona tai erittäin helppona ja hoitomyöntyvyys oli hyvä 96 %:lla.

MUSE-hoitoa verrattiin takautuvasti myös potilaiden käyttämiin muihin hoitomuotoihin. Pistoshoitoa pidettiin hieman tehokkaampana, mutta MUSE:n käyttöä pidettiin paljon helpompana ja 79 % potilaista piti sitä siksi parempana. Suun kautta otettaviin lääkkeisiin verrattaessa 78 % piti MUSE:ta tehokkaampana ja 80 % piti sitä parempana.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: MUSE on osoittautumassa selvästi paremmaksi lääkkeeksi kuin luultiin sen markkinoille tulon jälkeisinä vuosina. MUSE tuli myyntiin samoihin aikoihin kuin Viagra ja suun kautta otettavien lääkkeiden innostuksessa MUSE jäi selvästi taka-alalle. MUSE:lla on kuitenkin kiistattomia etuja sekä pistoshoitoon että suun kautta otettaviin lääkkeisiin nähden. MUSE ei ole niin tehokas kuin pistoshoito, mutta verrattomasti helpompi käyttää. Monilla potilasryhmillä suun kautta otettavat lääkkeet ovat heikkotehoisia (esim. eturauhassyöpäleikkauspotilaat) tai niitä ei voi käyttää (nitroa käyttävät potilaat). Näissä isoissa potilasryhmissä MUSE on hyvä hoitovaihtoehto.


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä