Seksuaalihäiriöt ja eturauhassyöpä


Eturauhassyöpä


Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2005 todettiin 5539 uutta tapausta, ja vuoden 2006 alussa Suomessa oli 29 000 eturauhassyöpäpotilasta. Tautiin sairastuvien keski-ikä on 71 vuotta. Taudissa ei ole tyypillisiä oireita, vaan oireet muistuttavat eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun tai muiden virtsaamishäiriöitä aiheuttavien sairauksien oireita. Varhaisvaiheen syöpä on yleensä oireeton. Yli 50-vuotiailla miehillä, joilla on ilmaantunut erektiohäiriöitä, eturauhasyövän mahdollisuus on pidettävä mielessä.

Eturauhassyövän hoitovaihtoehtoja ovat seuranta, eturauhasen poistoleikkaus, ulkoinen sädehoito ja lyhytetäisyyksinen sädehoito (brakyterapia), endokriininen hoito kemiallisella tai kirurgisella kastraatiolla tai antiandogeeneilla. Hoidon valintaa vaikuttavat mm. potilaan ikä, syövän leviämisaste, syöpäsolujen pahanlaatuisuuden aste ja PSA-taso.


Seksuaalihäiriöt


Erektiohäiriöllä tarkoitetaan kyvyttömyyttä saavuttaa ja/tai ylläpitää yhdyntään riittävä erektio. Erektiohäiriö voi olla lievä, kohtalainen tai vaikea. Lievät häiriöt eivät vaadi useinkaan mitään lääketieteellistä hoitoa, mutta kohtalaisissa ja vaikeissa tapauksissa erektiohäiriön lääkehoito on aiheellinen. Kohtalaisia tai vaikeita erektiohäiriöitä esiintyy ikäryhmässä 40 - 59 vuotta noin 30 %:lla, ja ikäryhmässä 60 - 70 vuotta 40 %:lla. Yli 70 -vuotiailla erektiohäiriöt ovat jo erittäin yleisiä, eri tutkimusten mukaan vähintään kohtalainen häiriö on hyvinkin 60 - 70 %:lla iäkkäistä miehistä. Erektiohäiriön syitä ovat mm. siittimen verenkierron häiriöt (esim. sepelvaltimotautiin, verenpainetautiin tai tupakointiin liittyen), mieshormonin eli testosteronin puute, eturauhassairaudet, psykologiset tekijät, elämäntapatekijät ja lääkkeiden (erityisesti verenpaine- ja psyykelääkkeiden) sivuvaikutukset.

Erektiohäiriön lisäksi miehillä voi esiintyä seksuaalista haluttomuutta. Sen esiintyvyydeksi on arvioitu 12-28 %. Haluttomuuden syitä ovat esim. masennus, parisuhdeongelmat, vakava sairaus ja mieshormonin puute. Erektiohäiriöstä kärsivillä potilailla seksuaalisen halun heikkenemistä on jopa 50 %:lla.

Siemensyöksy voi olla liian nopea tai viivästynyt. Liian nopeata siemensyöksyä esiintyy noin 25 %:lla kaikenikäisistä miehistä. Viivästynyt tai kokonaan estynyt siemensyöksy on melko harvinainen, esiintyvyys on noin 5 % luokkaa. Viivästyneen siemensyöksyn syitä ovat psykologiset tekijät, ikääntyminen, huono erektio, lääkkeiden sivuvaikutukset ja hermoratavauriot lantion alueen leikkausten seurauksena

Seksuaalihäiriöt ja eturauhassyöpä


Voi sanoa, että eturauhassyöpään ja sen hoitoon liittyy käytännössä kaikilla potilailla ongelmia seksuaalitoiminnoissa. Vaikka eturauhassyöpään ja sen hoitoon liittyvä erektiohäiriö ja ejakulaatiovaikeus ovat pääosin ns. elimellisiä häiriöitä, psykologiset seikat ovat vahvasti mukana kuvassa pahentamassa tilannetta. Jo pelkkä tietoisuus syövästä vaikuttaa useimmilla potilailla seksuaalisuuteen: halukkuuteen, erektioon, siemensyöksyyn ja orgasmiin. Koska seksuaalinen kanssakäyminen on kahden kauppaa, eturauhassyöpä vaikuttaa välillisesti myös naisen seksuaalitoimintoihin. Eturauhassyövän toteamisen ja hoidon seurauksena sekä miehen että naisen seksuaaliterveys häiriytyy pahasti. Hoitavan lääkärin ja myös potilaan itsensä on tiedostettava psykologisten seikkojen hyvin tärkeä osuus seksuaalihäiriöissä – myös eturauhasyöpään liittyvissä häiriöissä. Seksuaalisen halun muutokset eturauhasyövässä liittyvät useimmiten tilanteen mukanaan tuomaan psyykkiseen kuormaan.

Myös siemensyöksyn ja orgasmin vaikeutumista esiintyy usein hoidon seurauksena, vaikka tästä puhutaankin huomattavasti vähemmän kuin erektiohäiriöistä. Orgasmin heikkenemistä tai puuttumista eturauhasen poistoleikkaukseen liittyen on raportoitu esiintyvän 70-80 %:lla potilaista. Kyseessä on merkittävä ongelma, koska orgasmia pidetään seksuaalisen toiminnan päämääränä ja seksuaalisen käyttäytymisen vahvistajana. Muutokset orgasmissa, ja erityisesti sen puuttuminen, liitetään merkittävään fyysiseen ja emotionaalisen tyytyväisyyden heikkenemiseen, joka puolestaan johtaa seksuaalisen välttelyyn ja parisuhderistiriitoihin.


Erektiohäiriö eturauhasyövän hoidon jälkeen


Sekä prostatan poistoleikkaukseen että sädehoitoon liittyy suuri riski erektiohäiriön kehittymiseen. Leikkaushoidossa syynä ovat sekä leikkauksen verenkierrolle aiheuttamat toimintahäiriöt että hermoratojen vaurioituminen. Hermoratojen vaurioitumista on viimeisten vuosien aikana pystytty vähentämään kehittelemällä erityisiä hermoratoja säästäviä leikkaustekniikoita. Sädehoidossa erektio-ongelmien syynä lienee lähinnä hermoratojen toiminnan häiriytyminen. Endokriininen hoito aiheuttaa mieshormonitason laskun johtaen vaikeisiin seksuaalihäiriöihin ja muihin testosteronivajeen oireisiin.

Prostatan poistoleikkauksen jälkeen erektiohäiriöitä ilmaantuu 50-80 %:lle potilaista. Mikäli potilaalle on tehty molemminpuolinen hermoratoja säästävä operaatio, erektiohäiriöiden esiintyminen on vähäisempää; joissain tutkimuksissa on raportoitu erektiohäiriön ilmaantuvuudeksi tällöin jopa vain 20 %. Hermoratoja säästävä leikkaus onkin yhdessä potilaan iän ja leikkausta edeltävän seksuaalisen aktiivisuuden kanssa tärkein mahdollisimman hyvää leikkauksen jälkeistä erektiota ennustava tekijä. Sädehoitoa saaville potilaille erektiohäiriö ilmaantuu noin 50 %:lle potilaista.


Erektiohäiriön hoito eturauhassyöpäpotilailla


Nykyisillä erektiolääkkeillä saadaan melko hyviä tuloksia myös eturauhassyövän hoidon aiheuttamassa erektiohäiriössä, jopa 50-70 % potilaista saa niistä merkittävää apua. Lääkehoidon tehoon vaikuttavat mm. potilaan ikä, muut sairaudet ja syövän hoitotapa ja leikkaustekniikka. Olennaista on löytää kullekin tehoava hoitomuoto. Pelkillä suun kautta otettavilla lääkkeillä (Viagra, Cialis, Levitra) hoitotulokset eivät ole kovin hyviä; yhdyntään riittävän erektion näillä lääkkeillä saa noin 30 % potilaista.

Potilaiden, joilla nämä lääkkeet eivät tehoa, kannattaa kokeilla virtsaputkilääkettä (MUSE) tai pistoslääkettä (Caverject). Nämä tehoavat usein paremmin, koska paikallisvaikutuksensa vuoksi niiden teho ei ole niin riippuvainen hermoratojen toiminnasta kuin suun kautta otettavien lääkkeiden. Suun kautta otettavat lääkkeet nimittäin vaativat toimivia hermoratayhteyksiä aivoista siittimeen, ja nämä yhteydet vaurioituvat juuri leikkauksissa ja sädehoidoissa. Virtsaputkilääke soveltuu potilaille, joilla peniksen verenkierto on verraten hyvin säilynyt ja jotka vieroksuvat pistämistä. Pistoshoito on lääkkeellisistä hoitomuodoista tehokkain, mutta käytännössä jonkin verran hankala. Pistoshoidon tekniikka on opetettava kädestä pitäen ja koepistos on tehtävä vastaanotto-oloissa. Vaikeissa erektiohäiriöissä on kokeiltu hyvällä menestyksellä myös suun kautta otettavan ja paikallislääkkeen yhdistelmiä.

Huolimatta melko hyvistä hoitotuloksista, jopa puolet potilaista lopettaa erektiolääkkeiden käytön vuoden kuluessa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että potilas turhautuu kun esim. suun kautta otettava lääke ei tehoa. Tällaisessa tilanteessa potilaan on tärkeä tietää myös muista hoitovaihtoehdoista. Hoitavan lääkärin on oltava aktiivinen tarjoamaan tietoa ja hoitovaihtoehtoja. On myös hyvä jos mahdollinen kumppani on mukana keskustelemassa hoidosta, koska asia koskee myös häntä.


Siittimen verenkierron ”kuntoutus” leikkauksen jälkeen


Viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että mahdollisimman pian eturauhassyöpäleikkauksen jälkeen aloitettu siittimen verenkiertoa parantava lääkehoito voi lieventää erektiohäiriön kehittymistä. Tutkimuksissa on käytetty pistoshoitoa ja suun kautta otettavia lääkkeitä, viime aikoina myös jälkimmäisten päivittäistä annostelua. Leikkauksen jälkeen lähes säännönmukaisesti pitkäänkin kestävä erektiovajaus voi vaikuttaa epäedullisesti siittimen verisuoni- ja paisuvaisrakenteisiin aiheuttaen niissä rakenteellisia muutoksia. On ajateltu, että siittimen verenkiertoa lääkkeellisesti parantamalla näitä muutoksia voitaisiin estää. Aiheesta on kuitenkin toistaiseksi riittämättömästi tietoa, jotta selviä hoitosuosituksia voitaisiin antaa. Missään tapauksessa tällaisista hoidoista ei ole ainakaan haittaa.


Lopuksi


Eturauhassyöpään liittyy erittäin usein erektiohäiriöitä, jotka kuitenkin ovat useimmiten hoidettavissa. Tärkeää on pyytää asiantuntijoilta tietoa hoitomahdollisuuksista ja aktiivisesti vaatia hoitoa. Jos ensimmäinen hoito ei tehoa, kannattaa kokeilla muita. Peniksen verenkierron varhainen kuntoutus siittimen verenkiertoa parantavilla lääkkeillä voi olla kannattavaa. Koska erektio-ongelmat koskettavat myös mahdollista kumppania, on eduksi jos hän on mukana prosessissa.

Kirjoittaja:
Juhana Piha
Dosentti, kliinisen fysiologian erikoislääkäri
Kliininen seksologi (vaativa erityistaso NACS)
Mehiläinen, Turku
Artikkeli julkaistu Propo-lehdessä keväällä 2008

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä