Seksuaalihäiriöt ja diabetes


Alla oleva haastattelu julkaistu Diabetes 5/2011 /toimittaja Helena Hyvärinen


Päivitetty arikkeli aiheesta löytyy osoitteesta

http://diabeteslehti.diabetes.fi/blog/2016/06/22/uusia-ja-vanhoja-hoitoja-erektiohairioihin/


Seksuaaliongelmiin erikoistunut lääkäri Juhana Piha kuulee erektiohäiriöstä kärsivän miehen suusta liian usein sanat: "Olisi pitänyt hakea apua jo vuosia sitten!"


Turkulainen kliinisen fysiologian erikoislääkäri Juhana Piha erikoistui 90-luvulla peniksen verenkiertohäiriöihin. Nykyään hänet tunnetaan seksuaalilääketieteen erikoisasiantuntijana: hän on Suomessa ainoa lääkäri, joka hoitaa miesten seksuaalihäiriöitä kokopäivätoimisesti.


Pihan asiakkaissa on paljon ykköstyypin ja lisääntyvässä määrin kakkostyypin diabeetikkoja. Sekä nuorten että vanhempien diabeetikkomiesten keskeisin syy hoitoon hakeutumiseen on erektiohäiriö. Löytääkseen sopivan hoidon Piha haastattelee potilasta tarkasti, ja sen lisäksi tarvitaan tutkimuksia.


- Kun potilaana on diabeetikko, käymme läpi mahdolliset muutkin sairaudet ja niiden hoidon. Monella kakkostyypin diabeetikolla on sepelvaltimotauti. Käytössä olevat verisuonilääkkeet on selvitettävä tarkasti, koska monet niistä heikentävät potenssia entisestään, Piha kertoo.


Hän lähettää kaikki potilaansa ikään katsomatta myös mieshormoni- eli testosteronipitoisuuksien mittaukseen.


- Diabetekseen liittyvät alentuneet testosteronitasot. Tämä pätee lähes kaikkiin neljäkymmentä vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin kakkostyypin diabeetikoihin. Testosteronihoito palauttaa harvoin normaalin erektion. Testosteronikorvaushoito voi kuitenkin parantaa erektiota, mikäli verikokeessa todetaan selvä testosteronin puutos, Piha tarkentaa.


Nuorimmat erektiohäiriöstä kärsivät diabeetikot ovat alle 30-vuotiaita.


- Tyypin 1 diabeetikolle saattaa ilmaantua jo pian taudin puhkeamisen jälkeen lisäsairauksia, kuten neuropatiaa. Sitä on kolmenlaista: motorista, sensorista ja autonomista. Diabeettinen, autonominen neuropatia johtaa vääjäämättä erektio- ja laukeamisongelmiin. Tämä johtuu siitä, että tahdosta riippumaton autonominen hermosto on keskeisessä roolissa sekä peniksen verenkiertoa säätelevässä järjestelmässä että siemensyöksyssä, Piha selittää.


Erektio-ongelmia ilmenee vääjäämättä myös silloin, kun diabeetikolla on sekä neuropatiaa että pienten verisuonten toiminnan heikkenemistä, koska tällöin kaksi keskeistä erektiota säätelevää järjestelmää on vaurioitunut.


- Tällöin suun kautta otettavat potenssilääkkeet eivät tahdo auttaa. Ainoa varmasti tehoava lääke on diabeetikolla usein pistoshoito, Piha toteaa.

Erektio-ongelmia aiheuttaa usein myös prostatahöyläys riippumatta siitä, onko potilaalla diabetes vai ei.


- Höyläys voi olla tuhoisaa erektiolle, koska siinä vahingoitetaan helposti eturauhaseen meneviä hermoratoja. Höyläys saattaa vaikuttaa myös paisuvaiskudoksen rakenteeseen siten, ettei veri ikään kuin pysy siellä, jolloin erektio jää huonoksi, Piha kertoo.

Erektio vaatii naisen aktiivisuutta


Seksuaaliongelmien hoito tepsii Pihan mukaan sitä paremmin, mitä nopeammin niihin haetaan apua. Tosiasia kuitenkin on, että miespuolisista avun tarvitsijoista vain 15 prosenttia hakeutuu hoitoon.


- Ongelmilla on tapana mutkistua, jos lääkäriin menoa siirretään. Hoitamattomat seksuaalielämän pulmat johtavat helposti itsetunnon ja elämänlaadun heikkenemiseen. Samalla parisuhde kuormittuu, ja kumppanit vieraantuvat toisistaan. Osa erektio-ongelmista kärsivistä miehistä ei rohkene solmia lainkaan suhdetta vastakkaiseen sukupuoleen, Piha kuvailee.


Hän on hoitanut erektiohäiriöpotilaita 90-luvun alusta lähtien. Hän on tavannut paljon miehiä, jotka saisivat riittävän erektion, jos vaimot olisivat aktiivisempia.


- Mitä vanhemmaksi mies tulee, sitä enemmän hän tarvitsee käsin suoritettua stimulaatiota ja suuseksiä. Pulmana on kuitenkin etenkin vanhemman ikäluokan naisten estyneisyys, Piha huomauttaa.


- Kun takana on vuosikymmeniä kestänyt avioliitto, naisen pitää ymmärtää, ettei miehen erektioon riitä enää se, että hän näkee vaimon alasti. Koska vaimot eivät oman aikansa kasvatuksen vuoksi osaa ryhtyä aktiiviseksi, monet miehet joutuvat käyttämään potenssilääkkeitä tukeakseen erektiota, Piha sanoo.


Miesten pitäisi Pihan mielestä vastaavasti ymmärtää, etteivät tämän päivän nuoret naiset halua olla pelkkiä seksiobjekteja, jotka palvelevat vain miehen tyydyttämistä. Naiset vaativat hyvää oloa myös itselleen, mutta siinä tullaan vaikean ongelman eteen: miehet eivät tiedä, mitä naisille pitäisi tehdä.


- Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä on uskomattoman huono tietämys naisen anatomiasta ja kaikesta muustakin. Kuvitellaan, että raju ryskytys riittää, kun tosiasiassa vain 10–15 prosenttia naisista saa orgasmin pelkästään yhdyntäliikkeiden avulla.

Kiihottumisen lisäämiseksi kannattaa käyttää myös mielikuvia ja harrastaa kiihottavia esileikkejä.


- Mitä vähemmän seksiin liittyy suoritusta ja laukeamisen pakkoa, sitä rennommin ja nautittavammin se sujuu. Tärkeää on myös läheisyys ja hellyys. Ilman niitä seksistä tulee helposti ilotonta suorittamista, Piha opastaa.

Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.seksuaaliterveysklinikka.fi. Apua seksuaaliterveyden ja parisuhteen ongelmiin löytyy myös muun muassa Väestöliitosta, www.vaestoliitto.fi.


Ikä lisää ongelmia


Tutkimusten mukaan lieviä erektiohäiriöitä esiintyy noin 20 prosentilla kaikenikäisistä miehistä. Lievät erektiohäiriöt kuuluvat elämään, ja niistä kärsii joskus lähes jokainen mies. Syynä ovat usein suorituspaineet tai väsymys.


Kohtalaisten ja vaikeiden erektiohäiriöiden esiintyvyys kasvaa iän myötä. Alle 40-vuotiailla niiden esiintyvyys on alle 10 prosenttia. Ikäryhmässä 40–59 vuotta niitä on noin 30 prosentilla ja ikäryhmässä 60–70 vuotta 50 prosentilla. Yli 70-vuotiailla erektiohäiriöt ovat jo erittäin yleisiä. Vähintään kohtalainen häiriö on jopa 60–70 prosentilla iäkkäistä miehistä.


Kohtalaiset ja vaikeat erektiohäiriöt vaativat tutkimista ja hoitoa.


Pistoshoito tehoaa parhaiten


Alprostadiili (Caverject ®) on edelleen tehokkain lääke erektiohäiriöön. Lääke on ollut käytössä jo 1990-luvun alusta alkaen. Se on käytetyin pistoslääke erektiohäiriöiden hoidossa. Alprostadiili pistetään itse ohuella neulalla paisuvaiskudokseen hiukan ennen yhdyntää. Se laajentaa valtimoita ja lisää voimakkaasti ja tahdosta riippumatta verenkiertoa paisuvaiskudoksessa.


Erittäin vaikeissa erektiohäiriöissä voidaan käyttää pistoslääkesekoituksia. Alprostadiili voidaan yhdistää fentolamiiniin (Regitine®). Tämä yhdistelmä on erittäin tehokas, mutta fentolamiini vaatii Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskuksen Fimean erityisluvan.

Virtsaputkilääke sopii pistopelkoisille


Virtsaputkilääke soveltuu kaikkiin erektiohäiriöihin häiriön syystä riippumatta. Virtsaputkilääkkeessä vaikuttava aine, alprostadiili, on sama kuin pistoslääkkeessä. Lääke annostellaan erityisen annospipetin avulla virtsaputken kautta, mistä se imeytyy  paisuvaiskudokseen ja lisää tahdosta riippumatta verenkiertoa. Lääke tehoaa 50–60 prosentilla potilaista ja on siten teholtaan heikompi kuin suoraan paisuvaiskudokseen pistettävä alprostadiili. Hyvänä puolena on käytön helppous: 90 prosenttia lääkettä käyttäneistä pitää sen annostelutapaa helppona, eikä annostelu vaadi yhtä suurta tarkkuutta kuin pistettävä lääke.


Suun kautta otettavat lääkkeet


PDE5-estäjien sildenafiilin (Viagra) ja sen rinnakkaisvalmisteiden tadalafiilin (Cialis) ja vardenafiilin (Levitra) erektiota parantava vaikutus perustuu sileän lihaksiston rentoutumiseen peniksen paisuvaiskudoksessa. Näin veren virtaus peniksen alueella voimistuu, ja erektion kovuus ja kesto paranevat.


Diabeetikko tarvitsee lääkettä usein normaalia suuremman annoksen, mikä on yleensä täysin turvallista. Tällöin reseptissä tulee olla merkintä normaalin ylittävästä annoksesta. Käytännössä ainoa ehdoton este PDE5-estäjien käytölle on nitrovalmisteiden samanaikainen käyttö.


Proteesi on viimeinen vaihtoehto


Penisproteesi on monesti viimeinen, mutta hyvä vaihtoehto esimerkiksi eturauhasen höyläyksen jälkeen. Proteesia käyttäneistä ja heidän partnereistaan 90 prosenttia on tyytyväisiä proteesiin.


Penisproteesin asennuksessa paisuvaiskudokset korvataan keinotekoisilla paisuvaisilla, joiden avulla erektio saadaan aikaan mekaanisesti. Huono puoli on proteesin kalleus. Yksityisessä terveydenhuollossa proteesi maksaa asennuksineen yli 13 000 euroa. Julkisessa terveydenhuollossa harkitaan tarkasti, kenelle proteesi laitetaan.


Hälytyskellot soikoot


Erektiolääkkeitä myydään pimeillä markkinoilla nelinkertaisesti lailliseen myyntiin verrattuna. Jotkut valmisteet, kuten Aasiassa katumyynnissä olevia geelit saattavat olla hengenvaarallisia. Merkittäviä terveysriskejä voivat aiheuttaa myös netin kautta tilattavat potenssilääkeväärennökset, jotka sisältävät 50–90 prosentin todennäköisyydellä muuta kuin pitäisi. Tullilaboratorio on löytänyt pistokokeissaan erektiolääkkeistä muun muassa malarian hoidossa käytettävää klorokiinia, lattiavahaa, amfetamiinia ja tiemaalia.


Uutta luvassa


Maailmalla kehitetään jatkuvasti uusia lääkkeitä niin miesten kuin naistenkin seksuaalitoimintojen häiriöihin, ja erilaisia lääkevalmisteita on tulevaisuudessa odotettavissa Suomenkin markkinoille.


Terveelliset elintavat kuten tupakoimattomuus, terveellinen ruokavalio, liikunta ja kohtuus alkoholin käytössä suojaavat myös verisuonia ja seksuaaliterveyttä. Myös mieliala ja jaksaminen vaikuttavat seksuaaliterveyteen.
Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä