Ennenaikainen (tai herkkä) siemensyöksy

(premature ejaculation, ejaculatio praecox) 

Viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin perustuen on ehdotettu, että ennenaikainen siemensyöksy jaetaan neljään pääryhmään: Elinikäiseen, hankittuun, ”luonnollisesti vaihtelevaan” ja nopeaksi koettuun siemensyöksyyn. 

Elinikäinen ja hankittu ennenaikainen siemensyöksy

Elinikäisen ennenaikaisella siemensyöksyllä (engl. lifelong) tarkoitetaan tila, jossa vaiva on ollut ensimmäisestä yhdynnästä alkaen ja hankitulla ennenaikaisella siemensyöksyllä tilaa, jossa siemensyöksy on aiemmin tullut normaalisti, mutta jossain vaiheessa muuttunut liian herkäksi.

 

Molemmille tiloille on hyväksytty tutkimusnäyttöön perustuvat määritelmät (International Society of Sexual Medicine 2013). Kyseessä on seksuaalihäiriö, jossa


  1. mies aina tai lähes aina ejakuloi noin minuutissa yhdynnän aloittamisen jälkeen (elinikäinen ennenaikainen siemenyöksy) 
    • tai siemensyöksy on haittaavasti nopeutunut usein noin 3 minuuttiin tai nopeammaksi oltuaan aiemmin normaali (hankittu ennenaikainen siemensyöksy)
  2. tilanteeseen liittyy siemensyöksyn hallinnan puute ja
  3. tilanteeseen liittyy kielteisiä subjektiivisia seurauksia, kuten huolta, ahdistuneisuutta, turhautuneisuutta ja seksin välttämistä.

 

Elinikäiselle ennenaikaiselle siemensyöksylle on ominaista se, että vaiva on ollut "aina" eli heti ensimmäisestä seksikokemuksesta alkaen ja vaiva ei suinkaan lievene iän myötä. Päinvastoin tilanne voi iän myötä pahentua. Määritelmässä mainittu "noin minuutissa" on todella "noin". Jos latenssi on esim 1 min 45 s, voidaan puhua "noin" minuutista. 5–20 %:lla näistä miehistä siemensyöksy tapahtuu jo ennen penetraatiosta (eli ennen kuin edes ehtii sisään). 


Olennaisia on myös muut määritelmässä mainitut seikat. Ennenaikaisen siemensyöksyn tyypeistä elinikäinen on selvästi yleisin. Vaiva on turhauttava, koska usein nuorena pariskunta ajattelee, että kokemuksen ja iän karttuessa mies oppisi hallitsemaan siemensyöksyä. Kun näin ei käykään ja vaiva jatkuu aina vain, seksi parisuhteessa usein harvenee tai jopa loppuu kokonaan.

Luonnollisesti vaihteleva ja nopeaksi koettu ennenaikainen siemensyöksy

Luonnollisesti vaihtelevalla (engl. natural variable) ennenaikaisessa siemensyöksyssä siemensyöksylatenssi on vaihtelee, mutta voi ajoittain ja tilanteesta riippuen olla haitallisen nopea. Tätä tilaa ei pidetä varsinaisena seksuaalihäiriönä vaan normaalina vaihteluna.


Nopeaksi koetussa (engl. subjective) siemensyöksyssä mainittu ejakulaatiolatenssi on normaali tai jopa tavanomaista pidempi (>5 minuuttia), mutta potilas kokee kuitenkin kärsivänsä liian nopeasta siemensyöksystä. Siemesyöksyn tahdonalainen kontrollointi voi olla huono tai puuttua kokonaan. Kyseessä ei ole varsinainen seksuaalihäiriö. Tilanne vaatii seksuaalineuvontaa ja oikean informaation antamista.