Dapoksetiini ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa


Dapoksetiini  (kauppanimeltään Priligy) sai myyntiluvan Suomessa helmikuun 2009 alussa. Lääke on tarkoitettu ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ennenaikainen siemensyöksy vaikuttaa haitallisesti  miehen, naisen ja koko parisuhteen seksuaaliseen tyytyväisyyteen. Kirjallisuuden ja oman potilaskokemukseni mukaan ajan miehelle ilmaantuu seksuaalisen kanssakäymisen välttelyä ja keski-iässä liian nopean siemensyöksyn aiheuttamia erektio-ongelmia. Naisilla taas orgasmihäiriöt ja seksuaalinen haluttomuus tyypillisesti liittyvät ennenaikaiseen siemensyöksyyn. Parisuhteen kannalta tilanne tulee usein hyvinkin hankalaksi seksuaalisen kanssakäymisen vähentyessä tai jopa loppuessa kokonaan. Potilaat hakevat apua vasta kärsittyään vuosikausia vaivasta. Omat potilaani ovat kärsineet vaivasta keskimäärin 17 vuotta ennen hakeutumistaan vastaanotolle.


Ennenaikaisen siemensyöksyn aiempi hoito


Ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa on käytetty vaihtelevalla – yleensä melko huonolla – menestyksellä lukuisia erilaisia psykoterapeuttisia, käyttäytymisterapeuttisia, fysioterapeuttisia ja seksuaaliterapeuttisia menetelmiä. Lääkehoidossa on käytetty paikallispuudutteit, tramadolia ja etenkin masennuslääkkeitä. Mitkään näistä eivät ole Euroopan tai Yhdysvaltojen lääkeviranomaisten (EMEA, FDA) hyväksymiä käyttöaiheella ennenaikainen siemensyöksy.

Masennuslääkkeisiin kuuluvat serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ovat eniten käytettyjä ja myös varsin tehokkaita siemensyöksyn hidastajia. Parhaiten siemenyöksyä hidastaa paroksetiini, myös sertraliini ja fluoksetiini ovat tehokkaita. Yhdynnän kesto pitenee näillä lääkkeillä 4-10 –kertaiseksi ja lähes kaikki potilaat saavat apua. Ongelmana on, että hyvän tehon saamiseksi annostelun on oltava jokapäiväistä. Koska vaivaan ei tiedetä parannuskeinoa, lääkkeitä on käytännössä aina käytettävä koko loppuikä. Tämä jatkuva elinikäinen lääkitys yhdessä tunnettujen SSRI-masennuslääkkeiden sivuvaikutusten vuoksi tekee perinteisten SSRI-lääkkeiden käytön ongelmalliseksi. Monien potilaiden on vaikea hyväksyä  masennuslääkkeen jatkuvaa käyttöä. Tämä on ymmärrettävää, koska kokemukseni mukaan useimmat potilaat eivät kärsi varsinaisesta masennuksesta, vaan heillä on huoli ja ahdistus liian nopean siemensyöksyn vaikutuksesta seksielämään. Vain tarvittaessa käytettävä lääke, jolla olisi mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia, olisi optimaalinen. Vain tarvittaessa ennen yhdyntää käytettävänä lääkkeenä on kokeiltu klomipramiinia ja tramadolia. Molempien ongelmana on epävarma teho, klomipramiini on varsin väsyttävä ja tramadoliin taas liittyy teoriassa riippuvuusriski.

Dapoksetiini


Koska enneaikainen siemensyöksy on yleinen ja sillä on suuri vaikutus miehen ja parisuhteen seksuaaliseen tyytyväisyyteen, on pyritty löytämään tehokas, vain tarvittaessa otettava ja mahdollisimman turvallinen lääke vaivan hoitoon. Dapoksetiini on lyhytvaikutteinen SSRI-lääke, joka on kehitetty ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon ja sillä ei ole mielialaan vaikutusta.

Priligy ja sen ominaisuuksia


Dapoksetiini imeytyy ruunasulatuskanavasta nopeasti, maksimipitoisuudet veriplasmassa saavutetaan 60-80 min kuluessa lääkkeen otosta. Dapoksetiinin pitoisuudet pienenevät nopeasti huippupitoisuuden saavuttamisen jälkeen. Plasmassa ns. puoliintumisaika on noin 90 minuuttia ja 24 tunnin kuluttua lääkeaine on käytännössä hävinnyt elimistöstä. Näin ollen lääke ei varastoidu elimistöön.

Dapoksetiinille on ominaista, että lääke vaikuttaa heti ensimmäisellä annoskerralla. Perinteisiä SSRI-lääkkeitä taas joutuu käyttämään 2-3 viikkoa ennen kuin vaikutuksia siemensyöksyyn ilmenee. Dapoksetiini otetaan 1-3 tuntia ennen yhdyntää ja siemensyöksy hidastuu pitenee heti ensimmäisen annostuksen jälkeen 3-4 –kertaiseksi. Dapoksetiini parantaa annosriippuvaisesti potilaan siemensyöksyn hallintaa ja lisää sekä potilaan että partnerin seksuaalista tyytyväisyyttä.

Priligyn teho


Dapoksetiinin tehoa ja turvallisuutta on tutkittu viidessä laajassa tutkimuksessa ympäri maailmaa. Tutkimuksiin on osallistunut yhteensä yli 6000 miestä. Tutkimuksissa selvitettiin siemensyöksyn alkamiseen kuluvaa aikaa, potilaiden siemensyöksyn hallinnan tunnetta, tyytyväisyyttä yhdyntään, koettua haittaa ja parisuhdehaittaa.
Siemensyöksyn alkamiseen kuluva aika piteni 60 mg tabletilla 3,3-4,2 –kertaiseksi. Siemensyöksyn hallinnan tunne parani selvästi 76%:lla ja erittäin paljon 44%:lla. Liian nopeaan siemensyöksyyn liittyvä huoli/ahdistus/harmi lieveni selvästi 71%:lla. Seksuaalinen tyytyväisyys lisääntyi selsvästi 60%:lla. Kysyttäessä sitä oliko liian nopeaan siemensyksyyn liittyvä ongelma muuttunut, 72% vastasi, että tilanne on lievempi ja 39 % vastasi, että tilanne on selkeästi lievempi kuin alussa. Kumppanilta kysyttäessä 78% ilmoitti tilanteen parantuneen.

Priligyn sivuvaikutukset


Yleisin sivuvaikutus on pahoinvointi (11-22%). Muita ovat päänsärky (6-9%), huimaus (6-11%), ripuli (4-7%), uneliaisuus (3-5%), unettomuus (2-4%), väsymys (2-4%). Sivuvaikutukset ovat yleisempiä 60 mg annoksella kuin 30 mg annoksella. Hoidon jatkuessa sivuvaikutukset eivät lisäänny. Lääke ei aiheuta seksuaalitoimintojen häiriöitä tai ahdistusoireita eikä aiheuta mielialahäiriöitä. 6000 miehen joukossa todettiin yhteensä 15 tapausta, joissa tajunta hämärtyi tai ilmeni hetkellinen tajunnan menetys. Esiintyvyys on siis häviävän pieni 0,25%.

Miten Priligy lääke otetaan?


Lääke otetaan 1-3 tuntia ennen yhdyntää. Ruokailulla ei ole väliä. Tabletin kanssa on syytä juoda lasi vettä. Alkoholin käyttöä olisi hyvä välttää lääkkeen käytön yhteydessä. Mikäli lääkkeen oton jälkeen tuntee huimausta, on mentävä makuulle. Muutenkin kannattaa välttää äkillisiä ja rajuja seisomaan nousuja. Mikäli huimausoiretta esiintyy, asiasta on kerrottava hoitavalle lääkärille.

Dosentti Juhana Piha

Kirjoitus perustuu lukuisiin julkaistuihin tieteellisiin lähteisiin.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä