Ennenaikainen siemensyöksy osittain perinnöllinen

Lähde: Jern P ym. Evidence for genetic etiology to ejaculatory dysfunction. Int J Impot Res 2009;21:62-7.

Suomessa Åbo Akademissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin siemensyöksyhäiriöiden perinnöllisyyttä. Tutkimusjoukkona oli 3946 kaksosparia. Mukana oli sekä identtisiä että ei-identtisiä kaksosia, joiden keski-ikä oli 30 vuotta. Siemensyöksyyn liittyviä asioita selvitettiin monipuolisilla kyselylomakkeilla. N.s. faktorianalyysien avulla selvitettiin perinnällisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta siemensyöksyn hallintaan. Tuloksena oli, että perinnöllisillä tekijöillä on melko merkittävä osuus ennenaikaiseen siemensyöksyyn (perinnöllisyys selittää siitä peräti 28%), mutta ei vaikeutuneeseen siemensyöksyyn.

Dosentti Juhana Pihan kommentti: Suomalaisten korkealaatuinen tutkimus vahvistaa aiemmat näkemykset siitä, että perimällä on merkittävä osuus ennenaikaisessa siemensyöksyssä. Viimeaikaiset tutkimuslöydökset osoittavat aivojen neurobiologian (serotoniinijärjestelmän) olennaisen osuuden ennenaikaisen siemensyöksyn syynä. Tämä, yhdessä suomalaisten tutkimustuloksen kanssa, antaa toivoa siitä, että aikanaan löydetään geenejä, jotka ovat yhteydessä ennenaikaiseen siemensyöksyyn. Tutkimuksen tekijät olettavat, että elinikäisessä ennenaikaisessa siemensyöksyssä geneettiset tekijät näyttelevät keskeistä roolia, kun taas hankitussa ennenaikaisessa siemensyöksyssä syinä olisivat muut tekijät. Vastaanotolle hakeutuvista miehistä valtaosalla on elinikäinen vaiva, johon liittyy hyvin nopeasti (alle 1-1½) min) tuleva siemensyöksy. Nämä potilaat hyötyvät lähes yksinomaan lääkehoidosta ja esim. eri terapiamenetelmillä hoitotulos on huono. Juuri elinikäisestä enneaikaisesta siemensyöksystä kärsiville olisi hyvä uutinen, jos uusi siemensyöksyä hidastava, kerta-annosperiaatteella toimiva lääke daposetiini saisi myyntiluvan.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä