Tramadoli ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa


Lähde: Salem EA ym: Tramadol HCl has promise in on-demand use to treat premature ejaculation. Journal of Sexula Medicine 2008;5:188-193

Tramadoli on keskushermoston kautta vaikuttava melko voimakas kipulääke. Lääke on ollut vuosia markkinoilla ja sen turvallisuus on hyväksyttävä. Lääke on ns. kolmiolääke, joten se voi heikentää sim. autolla-ajokykyä. Lääkkeeseen on myös olemassa riippuvuusriski säännöllisessä käytössä. Sitä on Suomessa saatavilla useilla kauppanimillä. Vuonna 2006 julkaistiin ensimmäinen tutkimus, jossa osoitettiin, että tramadoli tarvittaessa otettua ennen yhdyntää viivästyttää siemensyöksyä.

Nyt referoitava tutkimus oli yksöissokkoutettu, lumekontrolloitu, crossover, sekuntikellolla monitoroitu kahden periodin tutkimus, johon osallistui 60 potilasta, joilla liian nopea siemensyöksy oli vaivannut aina (siemensyöksy alle 2 minuutissa 80 %:ssa yhdynnöistä). Potilaat jaettiin kahteen 30 henkilön ryhmään, joista toinen ryhmä sai tramadolia 25 mg ja toinen lumeläkettä 2 kuukauden ajan. Lääke otettiin 1-2 tuntia ennen yhdyntää. Kahden kuukauden loputtua ryhmien lääkitys vaihdettiin päittäin ja tutkimusta jatkettiin toiset 2 kuukautta.

Ennen hoitoa potilaiden laukeamisen kuluva aika oli 1.17 + 0.39 minuuttia ja tramadolihoidon jälkeen 7.37 + 2.53 minuuttia. Lumelääkeryhmässä aika oli 2.01 + 0.71 minuuttia. Tramadoli siis pidensi laukeamiseen kuluvaa aikaa 6.3-kertaiseksi ja lumelääke 1.7-kertaiseksi.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: Tramadolia ei siis ole varsinaisesti tarkoitettu liian nopean siemensyöksyn hoitoon. Tämä ja toinen mainitsemani tutkimus osoittaa, että asiaa tutkitaan tällä hetkellä vilkkaasti. Tramadoli näyttää kiistattoman tehokkaalta liian nopean siemensyöksyn hoidossa. Sen etu perinteisiin SSRI-lääkkeisiin on se, että tramadoli otetaan vain tarvittaessa.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä