Testosteronivaje


Mitä tarkoitetaan testosteronivajeella?


Miehellä on liian matala testosteroni eli mieshormoniarvo, kun hänellä on tyypillisiä puutosoireita ja verikokeissa todetaan alentunut testosteronipitoisuus. Miesten hormoniasioista on enemmän puhuttu vasta viime vuosina, kun on opittu ymmärtämään testosterinin ratkaisevan tärkeä osuus miehen yleisen hyvinvoinnin kannalta. Mieshormoni ei ole pelkästään ”seksihormoni”, vaan se vaikuttaa ehkä jopa voimakkaammin yleiseen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.


Testosteronin tuotanto ja iän vaikutus


Testosteroni syntyy kiveksissä, ja sen muodostumista säätelee aivoista käsin aivolisäke. Aivolisäke mittaa jatkuvasti veren seerumin testosteronipitoisuutta ja pyrkii omalla säätelytoiminnalaan pitämään kivesten testosteronituotannon elimistön kannalta riittävänä. Matala testosteroniarvo voikin johtua joko siitä, että kivekset eivät syystä tai toisesta pysty tuottamaan hormonia riittävästi tai sitten aivolisäkkeen säätelytoiminta on häiriytynyt: aivolisäkkeestä ei lähde riittävää käskyä kiveksille. Linkki kaavioon.

Seerumin testosteroniarvo pienenee iän myötä. Useimmiten mitataan ns. kokonaistestosteroni (S-Testo), jonka arvo kertoo kuitenkin vain osan totuudesta. Testosteronista nimittäin n. 98 % on sitoutuneena varastoon ja ei siten ole aiheuttamassa biologisia vaikutuksia. Jäljelle jäävä 2 % on ns. vapaata testosteronia (S-Testo-LV tai S-Testo-V), joka siis varsinaisesti aiheuttaa testosteronin vaikutukset. Tämä vapaa testosteronimäärä pienenee iän myötä vielä voimakkaammin kuin kokonaistestosteroni. Näin ollen testosteronitasoja tutkittaessa, myös vapaa testosteroni on syytä määrittää. Voi todeta, että testosteroniarvojen tulkinta vaatii paljon kokemusta. Tuloksen arvioinnissa tulee huomioida mm. potilaan ikä, oireet, oireiden alkamisaika, testosteroniarvo ja vapaan testosteronin arvo ja se tosiasia, että yksilöiden välinen normaalivaihtelu on tavattoman suurta. Näin ollen laboratorioiden antamia viitearvoja ei voi suoraan käyttää arvioitaessa arvon merkitystä.

 


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä