Testosteronivajeen hoito


Milloin testosteronihoito kannattaa aloittaa?


Euroopan Urologiyhdistyksen tuoreiden (2005 ja 2009) suositusten mukaan hoito on aiheellista oireisilla potilailla, mikäli kokonaistestosteroniarvo on alle 8 nmol/l tai vapaa testosteroni alle 180 pmol/l. Mikäli kokonaistestosteroni on välillä 8 - 12 mmol/l tai vapaa testosteroni välillä 180 - 225 pmol/l, testosteronihoitokokeilu on hyödyllinen, kun epäillään hypogonadismia oireiden perusteella. Tällaisen hoitokokeilun pituus on esimerkiksi 3 kuukautta. Mikäli potilas kokee selkeästi hyötyvänsä hoidosta, hoidon jatkamista kannattaa harkita. Toisaalta, jos selkeää hyötyä ei tule, voidaan päätellä, että oireiden syy on jokin muu kuin testosteronin puute. Nuorilla, alle 30-35 -vuotiailla olen tehnyt hoitokokeiluja jo kokonaistestosteronin arvoilla < 15 nmol/l, mikäli potilaalla on ollut tyypilliset oireet.

 


Hoidon vasta-aiheet, aloitus ja hoidon seuranta


Testosteronihoidon ehdoton vasta-aihe on todettu tai epäilty eturauhassyöpä. Vasta-aiheita ovat myös hyvin korkea hemoglobiini (yli 180 tai hematokriitti (>0.52), hoitamaton vaikea uniapnea, vakava sydänvika, vakavat virtsateiden ahtaumaoireet tai löydökset. Lievä tai kohtalainen ahtauma on suhteellinen vasta-aihe. Vähäoireinen ja hoidettu eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu ei siis ole ehdoton vasta-aihe. Ikä sinänsä ei ole vasta-aihe. Testosteronihoito heikentää selvästi miehen hedelmöityskykyä vaikuttamalla siittiöiden liikkuvuuteen. Näin ollen ennen hoidon aloittamista potilaalle on tehtävä selväksi, että testosteronihoidon aikana hedelmöitys ei suurella todennäköisyydellä onnistu. Hedelmöityskyky palautuu kyllä hormonihoidon lopettamisen jälkeen, mutta siihen voi mennä viikkoja tai kuukausia rippuen käytetystä hormonivalmisteesta.

Ennen hoitoa tulee sulkea pois muut syyt, jotka voivat aiheuttaa hypogonadismin kaltaisia oireita. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kilpirauhasen toimintahäiriö, diabetes, masennus, stressi, uniapnea, alkoholin runsas käyttö ja huono kunto. Etenkin nuoremmilla potilailla on syytä tutkia aivolisäkkeen toiminta (luteinisoiva hormoni) aivolisäkeperäisen syyn poissulkemiseksi. Syytä on muistaa myös mahdollinen anabolisten steroidien käyttö, joka aiheuettaa vakavia häiriöitä hormonitasoissa ja säätelyjärjestelmissä. Prolaktiinin määrittämisestä on myös joskus hyötyä.

Ennen hoitoa on syytä tarkistaa testosteronitasojen lisäksi pieni verenkuva, PSA (eturauhaskoe, yli 50-vuotiailta) ja verenpaine. Tapauskohtaisesti myös ALAT (maksa-arvo), kolesterolitasot. Kliininen tutkimus, joka sisältää peräaukon kautta tapahtuvan eturauhasen tunnustelun, kuuluu useimmiten asiaan. Hoidon jatkuessa kontrollikäynnit ovat 3-5 kk kohdalla ja sitten yleensä kerran vuodessa, tarvittaessa 6 kk välein. Kontrollikäynnit sisältävät soveltaen edellä mainittuja laboratoriokokeita. Hoidon tehoa ja sivuvaikutuksia on tietysti tarkkaan kartoitettava kontrollikäynneillä.

 


Testosteronihoito


Testosteronia on Suomessa markkinoilla suun kautta otettavana kapselina, lihakseen pistettävänä injektiona ja geelinä. Hoito kannattaa aloittaa lyhytvaikutteisella valmisteella (geeli tai lyhytvaikutteinen lihakseen pistettävä), koska tarvittaessa, esimerkiksi mahdollisten eturauhasongelmien ilmaantuessa, hoidon voi nopeasti keskeyttää. Iäkkäillä potilailla pitkäaikaishoidossakin lyhytvaikutteinen valmiste on samasta syystä perusteltu. Pitkäaikaishoidossa lihakseen pistettävät valmisteet ovat melko vaivattomia pitkän annosteluvälin vuoksi. Valmisteesta riippuen injektioiden väli on jopa 2-3 kuukautta.


Geelit: Testogel, Tostran ja Testim

Nämä ovat geelimäisiä valmisteita, jotka annostellaan kerran päivässä aamuisin. 5-10 g annos normalisoi testosteronitason 2-4 tunnin kuluttua 24 tunniksi. Yleensä ei todeta liian korkeita tai liian alhaisia testosteronitasoja vaan pitoisuus pysyy hyvin tasaisena. Keskimäärin kokonaistestosteroni nousee noin 8 nmol/l. Lääke on erittäin tehokas ja lyhytvaikutteisena hyvä aloituslääke hormonihoidolle. Olennaisen tärkeää on olla tarkka siinä, ettei geeli pääse leviämään naisiiin tai lapsiin.

Lihaksen sisäinen: Sustanon

Sustanon ”250” ® on keskipitkävaikutteinen lihakseen injisoitava testosteronivalimiste. Annostelu on noin 10-20 vrk välein. Lääke on hyvin siedetty, nopeavaikutteinen ja tehokas. Sillä on vähäiset sivuvaikutukset ja pitkä käyttökokemus. Ongelmana on heti pistoksen jälkeen 48 tunnissa hyvinkin korkealle nousevat testosteronipitoisudet ja sitten joskus pitoisuuden lasku 10-14 vrk injektion jälkeen.  Korkeita pitoisuuksia potilaa eivät yleensä huomaa, mutta pitoisuuden lasku vaikutuksen loppupuolella aiheuttaa joillekin potilaille oireita.

Lihaksensisäinen: Nebido

Nebido ® 1000 mg (testosteroniundekanoaatti) on erittäin pitkävaikutteinen lihakseen pistettävä kesällä 2004 myyntiin tullut valmiste. Yksi ampulli pitää testosteronitason normaalilla tasolla  8-12 viikkoa ilman liian korkeita tasoja. Huippupitoisuus ilmenee 3.4 viikon kuluttua injektiosta. Joillakin potilailla pitoisuus laskee vaikutuksen loppupuolella aiheuttaen oireiden ilmaantumista. Tällöin injektiovälii on käytännössä 8-10 viikkoa. Yhdessä ampullissa on 4 ml ja injektio on rusikutettava erittäin hitaasti (2 min aikana) pakaralihakseen

Suun kautta: Panteston

Panteston ® (tesosteroniundekanoaatti) on myynnissä 40 mg kapseleina. Lääkkeen ns. biologinen hyötyosuus huono eli elimistö pystyy hyödyntämään lääkkeestä vain pienen osan. Imeytymisessä on suuri yksilönsisäinen ja -välinen vaihtelu. Imeytymisen kannalta on tärkeää, että lääke otetaan rasvaisen ruuan yhteydessä, koska rasva parantaa imeytymistä merkittävästi. Tätä on painotettava potilaille. Lääke on lyhytvaikutteinen ja se on otettava ainakin kaksi kertaa päivässä. Aloitusannos on 160 - 240 mg (eli 4 - 6 kapselia) / vrk ja kahden viikon jälkeen jatkohoito noin 120-160 mg (3-4 kapselia).


Ihon alle: Pregnyl


Istukkagonadotropiinia HCG:tä (Pregnyl) voidaan käyttää joissain tapauksissa, lähinnä tilanteissa, joissa potilas aikoo hankkia lapsia. HCG on samankaltainen aine kuin luteinisoiva hormoni (LH) ja se stimuloi suoraan kivesten Leydigin soluja muodostamaan omaa testosteronia. Näin hedelmällisyys ei vaarannu, toisin kuin tavallisessa testosteronihoidossa. Annostelu tapahtuu ihon alle kaksi kertaa viikossa ja annos on 1500-2500 yksikköä kerralla. HCG:n käyttö on perusteltua muutenkin, mikäli potilaalla on aivolisäkkeen vajaatoiminnan aiheuttama testosteronivaje. Mahdollisena haittana on estradiolin nousu, joka voi aiheuttaa nänniarkuutta, aknea, turvotuksia, ituisuutta ja mielialan ongelmia. Estradiolin nousua voi tapahtua myös tavallisessa tetotsteronihoidossa. Sen hoitamiseksi voidaan käyttää aromataasiestäjää, esim. anastrozolia 0.5-1 mg kaksi kertaa viikossa.

 


Testosteronivaje ja erektiohäiriö


Erektiohäiriöön liittyy usein testosteronivaje. Ennen erektiolääkkeiden markkinoille tuloa testosteronihoito oli käytännössä ainoa lääkitys, jolla voitiin saada parannusta erektioon joillakin potilailla. Aiemmin ajateltiin, että testosteronin vaikutus kohdistuu ennen muuta aivoihin, mutta viimeaikaisten tutkimusten perusteella on ilmeistä, että peniksen verenkierron ja paisuvaiskudoksen normaali toiminta tarvitsee tietyn määrän testosteronia. Useiden tutkimusten perusteella näyttää siltä, että mitä alhaisempi testosteronitaso, sitä paremmin testosteronihoito vaikuttaa erektioon. Mikäli testosteronitaso on lähtötilanteessa yli 12 nmol/l, testosteronihoito ei enää merkittävästi vaikuta erektiokykyyn. Voidaan siis päätellä, että mies, jolla on erektiohäiriö ja kokonaistestosteronitaso alle 12 nmol/l, voi saada parannusta erektioon testosteronihoidolla. On kuitenkin syytä muistaa, että erektiohäiriö on usein monen tekijän summa, joista testosteronivaje voi olla vain yksi. Näin ollen testosteronin teho ei tietenkään ole mitenkään varmaa.

Suun kautta otettavien erektiolääkkeiden markkinoille tulon jälkeen havaittiin, että nämä eivät tehoa kaikille potilaille. Yhdeksi syyksi tehon puutteeseen on viime vuosina paljastuneet liian matalat testosteronitasot. On ilmeistä, että vaikuttaakseen hyvin, suun kautta otettavat erektiolääkkeet vaativat tietyn minimitestosteronitason paisuvaiskudoksen alueella. Asiasta on tehty muutamia hyviä lumekontrolloituja ja useita ei-kontrolloituja tutkimuksia. Näissä on selvästi ilmennyt, että testosteronihoidon lisääminen erektiolääkehoitoon saa aikaan sen, että erektiolääke rupeaa tehoamaan sellaisilla potilailla, joilla pelkkä erektiolääke ei tehonnut. Tutkimusten mukaan 50 - 100 % aiemmin pelkkään erektiolääkehoitoon reagoimattomista potilaista saadaan reagoimaan erektiolääkehoitoon kun hoitoon lisätään testosteroni.

Mikäli potilas ei saa apua erektiolääkityksestä ja hänen kokonaistestosteronitasonsa on alle 12 nmol/l, kannattaa kokeilla erektiolääkkeen ja testosteronin yhdistelmää ainakin kahden kuukauden ajan.Testosteronilääkkeiden hinnat


Testosteronilääkkeiden annostelutapa vaihtelee paljon. Tiheimmillään lääke on otettava 2 kertaa vuorokaudessa ja harvimmillaan 4 kertaa vuodessa. Testosteronivalmisteet ovat Kelan peruskorvauksen piirissä eli Kela korvaa lääkkeen hinnasta 35 %. Testosteronihoidolle voi tietyissä tapauksissa saada myös ns. ylemmän erityiskorvattavuuden, jolloin Kela korvaa lääkkeet kokonaan (100 % korvattavuus). Tällaisen saamiseksi vaaditaan Kelalle toimitettava B-lausunto ja testosteronihoidon syynä tulee olla aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta tai vaikea-asteinen kivesten vajaatoiminta.

Seuraavassa hinnat on laskettu vuorokauden lääkityksen hinta käyttäen tavanomaisia suositusannoksia. Hinnat ovat joulukuulta 2014.

 Lääke Annos Hinta/päivä

 Hinta/päiväX

 Testogel  50 mg/pvä
 1,68
 1,09
 Tostran  50 mg mg/pvä 2,10

 1,36

 Testim 50 mg/pvä
 1,68
 1,09
 Sustanon  "250" 2-3 viikon välen
 0,43-0,65 0,28-0,42
 Nebido
 1000mg/ml 2½-3 kk välein
 1,52-2,28 0,99-1,48
 Panteston
 40 mg keskimäärin 3/pvä  0,72 0,47x Kelakorvaus huomioitu

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä