Testosteronihoidon vaikutus haluun ja erektioon ikääntyvillä


Lähde: Aksam Yassin and Farid Saad. Improvement of sexual function in men with late-onset hypogonadism treated with testosterone only. J Sex Med 2007;4:497-501

Taustaa

Ikääntymiseen liittyy testosteronitasojen alenemista ja mikäli tähän liittyy oireita, kuten seksuaalisen halukkuuden alenemista ja erektiohäiriöitä, puhutaan arkikielessä miesten vaihdevuosista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten testosteronitasojen korjaaminen vaikuttaa seksuaaliseen haluun ja erektiokykyyn. Seksuaalitoimintojen muutokset selvitettiin kansainvälisellä IIEF-lomakkeella ennen hoitoa ja puolen vuoden hoidon jälkeen.

Potilaat

Tutkimukseen osallistui 22 miestä, joiden keski-ikä oli 58 vuotta. Miehillä oli erektiohäiriö ja alentuneet testosteronitasot. Kokonaistestosteroni oli alle 6.9 nmol/l 15 miehellä ja 7.2-11.7 nmol/l seitsemällä. Miehillä oli myös muita sairauksia, yleisimmin verenpainetauti, diabetes ja/tai eturauhasvaivoja. Seksuaalioireiden kesto oli keskimäärin noin 4 vuotta. Hoidoksi potilaat saivat pitkävaikutteista lihakseen pistettävää testosteroniundekanoaattia (Suomessa Nebido).

Tulokset

Kaikilla potilailla testosteronitasot normalisoituivat 6 - 8 viikossa. 12 potilasta raportoi sekä parantuneen seksuaalisen halukkuuden että parantuneen erektiokyvyn. Lopuilla 10 potilaalla vain seksuaalinen halukkuus parani ilman merkittävää muutosta erektiokyvyssä. Erektiokyvyn paranemiseen kului yhdeksällä potilaalla mainituista 12:sta 12 - 24 viikkoa. PSA-arvossa tai eturauhasen tilavuudessa ei tapahtunut muutoksia.

Päätelmät

Potilailla, joilla on ikääntymiseen liittyvä testosteronin puute, testosteronihoito parantaa käytännössä kaikilla seksuaalista halukkuutta ja noin 50%:lla erektiokykyä. Testosteronihoidon vaikutus voi alkaa hitaasti, vasta 12-24 viikon hoidon jälkeen.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: Testosteronihoito on hyödyllistä ikääntyvillä miehillä, joilla testosteronitaso on alentunut (<12 nmol/l). Olen itsekin tämän selvästi huomannut kliinisessä työssäni. Erilaisista testosteronin puutosoireista (”vaihdevuosista”) kärsiviä miehiä tulee yhä enemmän vastaanotolle ja tämä suuntaus tulee jatkumaan. Hoito on turvallista edellyttäen, että potilas sitoutuu vuosittaisiin kontrolleihin.

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä