Testosteroniartikkelit

28.10.2012

Testosteronihoito vähentää kuolleisuutta

Viime vuosina on julkaistu useita pitkäaikaistutkimuksia, joissa on kiistatta todettu, että matala tai alentunut testosteronitaso lisää riskiä saada kuolemaan johtava sydänperäinen haittatapahtuma, kuten sydäninfarkti tai aivoinfarkti. Sen sijaan testosteronihoidon vaikutuksista kuolleisuuteen ei ole ollut tutkimustietoa. Nyt esiteltävässä laajassa tutkimuksessa todettiin, että testosteronihoito vähensi kuolleisuutta erittäin merkittävästi miehillä joilla oli matala testosteronitaso.

Tutkimukseen osallistui  1031 yhdysvaltalaista yli 40-vuotiasta miestä, joilla oli matala testosteronitaso (alle 8.7 nmol/l). Mukaan otettavilla ei ollut eturauhassyöpää. Seuranta-aika oli  4-5 vuotta. 398 (39%) miehelle aloitettiin testosteronihoito rutiininomaisen lääkärintarkastuksen yhteydessä. Testosteronihoitoa saaneiden kuolleisuus oli seuranta-aikana 10.3 % ja ei hoitoa saaneilla 20.7 %. Kun taustamuuttujat (ikä, painopituussuhde, testosteronitaso, diabetes ja sepelvaltimotauti)  huomioitiin todettiin, että testosteronihoitoa saaneilla kuolemanriski oli huomattavasti pienempi kuin niillä, jotka eivät saaneet hoitoa (riskisuhde 0.61).


Dosentti Juhana Pihan kommentti: tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa osoitetaan, että testosteronihoito pidentää elinaikaa miehillä, joilla on matala testosteronitaso.  Elinajan piteneminen välittyy pienentyneen sydänperäisen kuoleman riskiä kautta. Tämän tutkimuksen tulokset on syytä pitää mielessä, kun vastaanotolla todetaan mies,  jolla on matala testosteronitaso.

 

Lähde: Shores MM ym. Testosterone treatment and mortality in men with low testosterone levels. J Clin Endocrin Metab 2012; doi: 10.1210/jc.2011-2591


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä