Testosteronivajeen yleisyys, syyt ja oireet


Testosteronivajeen yleisyys


Ei ole selvää, kuinka yleistä testosteronivaje on eri ikäryhmissä. Tämä liittyy siihen, että laboratoriossa testosteronitasoja voi mitata useilla tavoilla ja yhtenäistä käytäntöä ei ole. Matala tai alentunut testosteronitaso voi perustua kokonaistestosteronin, bioaktiivisen tai vapaan testosteronin mittaamiseen. Puhutaan myös ns. subkliinisestä testosteronivajeesta, jossa testosteronitaso on normaali, mutta luteinisoiva hormoni (LH) on korkea osoituksena elimistön yrityksestä lisätä testosteronin muodostumista kiveksissä. Näistä syistä matalien arvojen esiintyvyys vaihtelee huomattavasti tutkimuksesta toiseen. Jonkinasteista testosteronivajetta esiintynee 40–50-vuotiailla 10–20 %:lla. 50–60-vuotiailla 20–30 %:lla, 60–70-vuotiailla 30–40 %:lla ja 70–90-vuotiailla vähintään 50 %:lla. Nyt on huomattava, että läheskään kaikilla potilailla, joilla on alentunut tai matala arvo, ei esiinny mitään testosteronivajeen oireita, eikä heillä testosteronihoitoa siten tietenkään tarvita.

Testosteronivajeen syyt


Kivesten testosteronituotantoa Leydigin soluissa säätelee aivolisäke, jonka yläpuolella puolestaan säätelytoimintoja suorittaa hypotalamus GnRH-hormonin välityksellä. Sairaudet ja toimintahäiriöt missä tahansa tämän säätelyjärjestelmän osassa voi johtaa testosteronivajeeseen. Muun muassa diabetekseen ja alkoholin suurkulutukseen liittyy alentuneita testosteronitasoja. Masennus ja stressi, sekä fyysinen että psyykkinen, voivat alentaa testosteronitasoja. Mekanismina tällöin on ilmeisesti hypotalamustason säätelyhäiriö. Pitkäaikainen pidättäytyminen seksuaalisista toiminnoista vaimentaa testosteronituotantoa.


Taulukko: Testosteronivajeen syitä (Lähde: Randeva ym. 1999)


 • Hypotalamus-taso
  • Hypotalamuksen kasvaimet ja tulehdukset
  • GnRH-puutos
  • Erilaiset harvinaiset syndroomat
  • Hyperprolaktinemia
  • Hemokromatoosi
  • Neurosarkoidoosi
 • Aivolisäketaso
  • LH-puutos
  • Kasvaimet
  • Aivolisäkeinfarkti
  • Tyhjä sella-syndrooma
  • Hemokromatoosi
 • Kivestaso
  • Laskeutumaton kives
  • Molemminpuolinen kiveskiertymä
  • Kivestulehdus (esim. sikotaudin aiheuttama)
  • Klinefelterin syndrooma
  • Hemokromatoosi
  • Heikentynyt Leydigin solujen toiminta

Testosteronivajeen oireet


Liian matala testosteroni aiheuttaa miehillä samankaltaisia oireita kuin naisilla esiintyy vaihdevuosissa. Klassisia oireita ovat esimerkiksi lisääntynyt hikoilu, unihäiriöt, väsymys ja mielialan vaihtelut. Usein oireena ovat myös seksihalujen väheneminen ja erektiohäiriöt, joiden vuoksi potilas hakeutuu vastaanotolle. Testosteronin puutteesta puhuttaessa käytetään usein myös ilmaisuja miesten vaihdevuodet ja hypogonadismi. Miesten vaihdevuodet on huono ilmaisu. Naisilla estrogeenin puutos tulee kaikille ja varsin nopeasti kun taas miehillä testosteronitaso laskee hitaasti vuosien kuluessa ja puutosoireita ei tule läheskään kaikille. Miehillä paras ilmaisu on esim. ikääntymiseen liittyvä osittainen testosteronivaje. Alla olevassa listassa on esitetty tyypillisiä testosteroninpuutosoireita. On huomattava, että testosteronin puutosoireet voivat muistuttaa monien muiden sairauksien tai tilojen oireita. Tällaisia ovat esimerkiksi kilpirauhasen toimintahäiriöt, sokeritauti, masennus, ylenmääräinen stressi ja uniapnea. Yllättävän usein testosteronin osuutta ei osata ottaa huomioon. Monilla lääkeaineilla on sivuvaikutuksia, jotka voivat muistuttaa testosteronin puutosoireita. Erityisesti seksuaalisen halun vähenemistä esiintyy monien lääkeaineiden sivuvaikutuksena. 


IMO-lomake (ikääntyvän miehen oirelomake)


Testosteronin puutosoireiden kartoittamiseksi on kehitetty yksinkertainen 17 kysymystä käsittävä kyselylomake. Saadun pistemäärän perusteella voi jo itsekin arvioida oireidensa merkittävyyttä. IMO-lomake on hyvä apuväline myös hoidon tehon seurannassa.


Linkki IMO-lomakkeeseen tässä.


Testosteronin puutosoireita

 • Seksuaalitoiminnot
  • libidon heikentyminen
  • erektion heikentyminen
  • yöllisten erektioiden huononeminen
 • Psyykkiset ja vegetatiiviset oireet
  • lisääntynyt hikoilu
  • kuumat aallot
  • aloitekyvyttömyys
  • ahdistus
  • masennus
  • unihäiriöt
 • Fyysiset oireet
  • osteoporoosi
  • selkäkivut
  • murtumat
  • lihasatrofia
  • gynekomastia
  • ihon kuivuminen
  • lihasvoiman heikentyminen

Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä