Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

3.9.2016 13.18

Liikunta voi lievittää ennenaikaista siemensyöksyä

Ennenaikainen (herkkä) siemensyöksy on yleinen vaiva, joka haittaa parisuhteen molempia osapuolia. Tehokkain hoito on lääkehoito yleensä joka tarvittaessa otettava dapoksetiini (Priligyâ) tai päivittäin käytettävä SSRI-lääkkeillä. Seksuaaliterapialla tai käyttäytymisterapialla ei ole osoitettu hyvää tai pysyvää tehoa. Psykologian professori Patrick Jernin johtama Åbo Akademin tutkijatyhmä on löytänyt mahdollisen yhteyden liikunnan ja ennenaikaisen siemensyöksyn välillä.

Tutkimuksen kontrolliryhmän muodosti 1024 iältään keskimäärin 42-vuotiasta miestä. Heidät oli otettu mukaan väestörekisteriin tehdyn satunnaisen otannan perusteella. Tutkimusryhmään kuului 69 miestä, joilla oli erikoislääkärin toteama ennenaikainen siemensyöksy. Heidän keski-ikänsä oli 43 vuotta.  Tutkimuksessa selvitettiin ennenaikaisen siemensyöksyn yhteyttä liikuntatottumuksiin, painoindeksiin ja alkoholin käyttöön. Siemensyöksyoireita kartoitettiin tarkoitukseen kehitetyllä kyselylomakkeella.

Tulokset


Tilastollisten monimuuttuja-analyysien jälkeen todettiin, että ennenaikainen siemensyöksy oli yhteydessä liikuntatottumuksiin siten, että ennenaikaiseen siemensyöksyyn liittyviä oireita oli enemmän niillä miehillä, jotka harrastivat liikuntaa vähemmän. Kun käytettiin ikävakioitua kontrolliryhmää, korrelaatio liikunnan määrän ja ennenaikaisen siemensyöksyn pistemäärän välillä oli tilastollisesti merkittävä 0.29 (p<0.05). Painoindeksillä tai alkoholin käytöllä ei ollut yhteyttä ennenaikaiseen siemensyöksyyn.

 

Juhana Pihan kommentti

 

Tutkimuksen mukaan liikunta siis voi lievittää ennenaikaisen siemensyöksyn oireita. Tällaista yhteyttä ei ole aiemmin raportoitu. Yhteys voi välittyä erektiokyvyn kautta, sillä heikentynyt erektio on tutkitusti yhteydessä ennenaikaiseen siemensyöksyyn ja erektiokyky taas on yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen.  Toinen selitys voi liittyä aivojen serotoniinipitoisuuksiin. Liikunta voi vaikuttaa serotoniiniaineenvaihduntaan hermosoluissa. Serotoniinilla taas on merkittävä säätelevä vaikutus siemensyöksyyn. Jatkotutkimukset aiheesta ovat aiheellisia. Jos tulos pitää paikkansa, ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsiviä miehiä on syytä kannustaa liikkumaan osana vaivan muuta muuta.

 

Lähde: Ventus & Jern. Lifestyle factors and premature ejaculation: are physical exercise, alcohol consuption, and body mass index assocaited with premature ejaculation and comorbid erectle problems? J Sex Med 2016: (painossa) doi: http://dx.doi.org/10.2016/j.jsxm.2016.08.007


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä