Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

22.7.2018 21.29

Lisääkö testosteronihoito ja riskiä saada sydän- tai verenkierto-ongelmia?

Testosteronihoito on viimeisten 20-30 vuoden aikana haluttu nähdä monin puolin riskialttiiksi hoidoksi ja sen on uskottu aiheuttavan mm. eturauhassyöpää, sydänkohtauksia ja aivohalvauksia. Viimeisen 10 vuoden aikana nämä uskomukset on yksi toisensa jälkeen osoitettu perättömiksi mittavin kliinisin tutkimuksin. Ensimmäisenä kumottiin uskomus, että testosteronihoito aiheuttaa eturauhassyöpää. Nykyään kaikissa hoitosuosituksissa todetaan, että näin ei ole. Pian tämän jälkeen 2013 raportoitiin, että testosteronihoito on merkittävä riskitekijä sydän- ja verisuonitaudeille. Tämä johti maailmanlaajuiseen huolestumiseen ja suoranaiseen paniikkiin Suomessakin asti, jossa lehdissä otsikoitiin testosteronin aiheuttavan sydänkohtauksia. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA alkoi edellyttää, että testosteronilääkepakkauksiin on sisällytettävä varoitus sydän- ja verisuonitautiriskistä. Viime vuosina on kuitenkin julkaistu useita tieteellisesti korkeatasoisia kliinisten tutkimusten yhteenvetoja, ns. meta-analyysejä, jotka ovat systemaattisesti osoittaneet, että oikein toteutettuna testosteronihoito ei lisää vaaraa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Menetelmät ja aineisto

Keväällä 2018  Journal of Sexual Medicine -tiedelehdessä julkaistiin laaja meta-analyysi, jossa koottiin yhteen 108 tutkimuksen tulokset. Näistä 15 oli farmako-epidemiologisia ja 93 satunnaistettua vertailututkimusta (RCT=randomiced controlled trial). Näissä selvitettiin, onko testosteronihoito yhteydessä sydäninfarktiin, aivohalvaukseen, sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamaan kuolemaan, sepelvaltimotautiin, sydämen rytmihäiriöihin ja sydämen vajaatoimintaan. Satunnaisetuissa vertailututkimuksissa oli mukana yhteensä 8 479 tutkittavaa, joista 55 % sai lumelääkettä ja 45 % testosteronia. Potilaiden keski-ikä oli 60 vuotta ja testosteronintaso alkutilanteessa oli 11.1 nmol/l. Potilaat saivat testosteronia ihon, lihaksen tai suun kautta. Tutkimusten keskimääräinen kesto oli 33.5 kuukautta. Farmako-epidemiogisissa tutkimuksissa mukana oli 1 382 395 henkilöä ja seuranta-aika keskimäärin 223 viikkoa ja keski-ikä 64 vuotta

 

Tulokset


1.     Farmako-epidemiologisten tutkimusten perusteella testosteronihoito vähensi kokonaiskuolleisuutta ja kuolleisuutta sydän-ja verisuonitauteihin.

2.     Satunnaistetuissa vertailututkimuksissa testosteronihoidolla ei ollut sen paremmin  hyödyllisiä kuin haitallisiakaan vaikutuksia sydän- ja verisuonitapahtumien ilmaantuvuuteen.

3.     Satunnaistetuissa vertailututkimuksissa todettiin, että testosteronihoito voi suojata sydänkuolemilta ylipainoisilla (BMI >30 kg/m2).

4.     Sydän- ja verisuonisairauksien riski lisääntyi, jos testosteronia käytettiin suositeltua suurempina annoksina (riskisuhde Odds ratio 2.8) tai jos testosteronihoitoa sai erityisen raihnaiset, heikot tai hauraat (frailty) miehet (riskisuhde 2.2)

 

Johtopäätöksiä


Tulokset siis viittaavat siihen, että testosteronihoito vähentää kokonaiskuolleisuutta ja sydän- ja verisuoniperäistä kuolleisuutta. Lisäksi myös satunnaistettujen vertailututkimusten perusteella sydänkuolleisuus väheni lihavilla henkilöillä. Farmako-epidemiologisa tutkimuksia pitää kuitenkin tulkita varovaisesti mm. puuttuvan seurannan loppumisen vuoksi. Se, mitä tämän meta-analyysin perusteella voidaan varmuudella sanoa on, että testosteronihoito ei tutkimuksen antamissa puitteissa lisää sydän- ja verisuoniperäisten haittatapahtumien määrää lumeeseen verrattuna. Sen selvittäminen, suojaako testosteronihoito sydänhaitoilta, vaatii vielä lisätutkimuksia. Meta-analyysissä mukana olleet tutkimukset olivat kestoltaa melko lyhyitä, maksimissaan 3 vuotta

 

Dos. Juhan Pihan kommentti


Tämä on yksi useista asiaa selvittävistä meta-analyyseistä. Kuten muidenkin, myös tämän tutkimuksen puitteissa testosteroni on turvallinen hoito sydän- ja verenkiertoelimistön ja siihen liittyvien haittatapahtumien kannalta. Lisäksi on viitteitä siitä, että hoito voi olla jopa hyödyllinen tässä yhteydessä, mutta tämä asia vaatii lisäselvittelyä. Tarvitaan myös hyvin suunniteltuja ja riittävän pitkäkestoisia tutkimuksia, jotta testosteronin pitkäaikaisvaikutuksesta sydämeen ja verenkiertoelimistöön saadaan lisätietoa. Haluan korostaa tässä, että suosituksia suuremmat testosteroniannokset lisäävät sydän- ja verisuoniston haittatapahtumia. Tämän vuoksi testosteroniannos on syytä aina tarkkaan säätää yksilökohtaisesti laboratoriokokeiden avulla. Liian korkeita arvoja ei voi hyväksyä ja hoitoon on tehtävä tällaisissa tapauksissa tarvittavat muutokset tai lopettaa kokonaan.

 

Lähde: Corona G ym. Testosterone and cardiovascular risk: meta-analysis of interventional studies. J Sex Med 2018; 15: 820-838


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä