Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

25.3.2017 13.51

Mikä on peniksen normaali pituus ja paksuus? Onko niillä merkitystä?

Peniksen koko on asia, josta on aina puhuttu ja tullaan puhumaan. Useimmiten miehet pelkäävät peniksensä olevan liian pieni. Asian pohdinta voi joskus tulla suorastaan pakkomielteiseksi ja haitata seksielämää ja pahimmillaan vaikuttaa koko elämänlaatuun. Näillä sivustoilla on aiemmin julkaistu katsaus peniksen kokoon ja se on ollut sivuston luetuin artikkeli. Nyt aiheeseen palataan uuden tiedon kera.

Vuonna 2015 merkittävässä urologisessa tiedelehdessä julkaistiin yhteenveto 20 peniksen koosta tehdystä tutkimuksesta. Näissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä 15 521 vähintään 18-vuotiasta miestä. Peniksestä mitattiin pituus velttona, venytettynä ja erektiossa. Kaikki mittaukset olivat terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä. Pituus mitattiin terskan kärjestä peniksen tyveen peniksen yläpintaa pitkin. Ympärysmitta mitattiin tyvestä tai keskivarresta. Venytetty (engl. stretched) pituus korreloi tehtyjen aiempien tutkimusten mukaa erittäin hyvin erektiossa mitatun pituuden kanssa. Tutkittavilta mitattiin myös paino, pituus, paino/pituussuhde (BMI), kivesten tilavuuus, sormien pituus ja jalkaterän koko.

 

Tuloksia

 

Peniksen pituus velttona oli keskimäärin 9.16 cm, venytettynä 13.24 cm ja erektiossa 13.12 cm. Ympärysmitta levossa oli 9.31 cm ja erektiossa 11.66 cm. Normogrammi peniksen erektiopituudesta on kuvassa 1. Muista ruumiin mitoista ainoastaan pituus korreloi heikosti peniksen venytettyyn ja erektiopituuteen. Ns. mikropeniksestä puhutaan, kun pituus on -2.5 SD alle keskiarvon, joka tarkoittaa lepopituutta <5 cm ja erektiopituutta <8.5 cm.


normogrammi
Kuva 1. Peniksen pituuden normogrammi. Keskipituus levossa on 9.16 cm ja erektiossa 13.12 cm. Lähde: BJU International 2015

 

Onko koolla merkitystä?

 

Peniksen koon merkityksestä on kiistelty ja se on vakioaiheita iltapäivälehtien seksipalstoilla. Miehille koolla on merkitystä. Tämä liittyy miehiseen itsetuntoon ja maskuliinisuuteen ja olettamukseen, että naiset haluavat suurta penistä. Vastaanotolla erittäin moni mies sivuaa aihetta, vaikka ei olisi sen vuoksi vastaanotolle tullutkaan. Miehiä tietysti kiinnostaa lisäksi se, onko koolla merkitystä kumppanille.


Koon merkitystä on selvitetty laajassa tutkimuksessa, jossa oli mukana 52 031 tutkittavaa, noin puolet miehiä ja puolet naisia. Ensinnäkin 66% miehistä oli sitä mieltä, että heillä oli kooltaan keskiverto penis, 12 % piti sitä pienenä ja 22% suurena. Kaikista miehistä vain 55% oli tyytyväisiä peniksensä kokoon ja 45% olisi halunnut suurempaa penistä. Jos tutkittavalla oli suuri penis, 86% oli tyytyväisiä ja jos pieni penis, 8% oli tyytyväisiä kokoon.

 

Mitä mieltä olivat naiset? Vastaajista peräti 84% oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Jos kumppanin penis oli suuri, kumppaneista 94% oli tyytyväisiä, jos keskiverto 86% oli tyytyväisiä ja pieneenkin peniksen 32% oli tyytyväisiä.

  

Aiemmin on todettu, että paksuudella on naisille enemmän merkitystä kuin pituudella. Eräässä aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa oli mukana 375 seksuaalisesti aktiivista naista. Heistä 20% oli sitä mieltä, että pituus on tärkeä ja 33 % että paksuus on tärkeä. Toisaalta pituudella ei ollut merkitystä tai se oli täysin merkityksetön 80 %:lle ja paksuus 67 %:lle naisista.

 

Juhana Pihan kommentti

 

Normaali penis on pienempi kuin miehet luulevat. Keskipituus velttona on 9 cm ja erektiossa hiukan yli 13 cm. Monet miehet kokevat peniksensä koon pienenä, sillä vain noin puolet on tyytyväisiä kokoon ja puolet haluaisi suuremman. Naisista kuitenkin suurin osa eli noin 85% on tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Voi siis päätellä, että peniksen koolla ei ole niin suurta merkitystä kuin miehet olettavat. Täysin merkityksettömiä pituus ja etenkin paksuus eivät kuitenkaan ole, sillä viidesosalle naisista pituus ja kolmasosalle paksuus on tärkeä. Pientä penistä valittavalle miehelle on osattava antaa faktatietoa siitä, mikä on normaalia ja mikä merkitys koolla on. Peniksen pidennysleikkaukset tulevat äärimmäisen harvoin kyseeseen hoitomuotona potilailla, joilla on ns. mikropenis (penis <4 cm).

 

 

Lähteet

Vele D. ym. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men. BJU International 2015;115:978-986

 

Lever J ym. Does Size Matter? Men’s and Women’s Views on Penis Size Across the Lifespan Psychology of Men & Masculinity 2006; 7(3): 129–143 1524-9220


Francken AB ym What Importance Do Women Attribute to the Size of the Penis? Eur Urol 2002; 42: 426-431  

 


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä