Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

29.10.2018 21.11

Pornon käyttö ja seksuaaliongelmat

Viimeisten 10 vuoden aikana fyysisesti terveiden miesten seksuaaliongelmat ovat yleistyneet eri puolilla maailmaa. Mikä on internetpornon osuus asiassa?

Pornografisten aineistojen käyttö Suomessa aikuisilla


Alle 16 vuotiaiden lasten pornon käytöstä on olemassa arvio, että nykypäivänä ainakin 30 % on sitä käyttänyt, tahallaan tai tahattomasti. Aikuisten vähintään 18 vuotiaiden pornon käytöstä on tutkittua tietoa. Professori Osmo Kontula on vuosikymmeniä pitkäjänteisesti tutkinut seksuaalisuutta ja myös aikuisten pornon käyttöä. Nettipornon käyttö on lisääntynyt 2007 ja 2015 välillä sekä miehillä että naisilla ja kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 18-44 -vuotiasta miehistä noin 90% ja naisista noin 50 % oli katsellut sitä viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2007 vastaavat luvut olivat noin 70% ja 20%. Varsinkin naisten osuus on kasvanut jyrkästi. Nettipornoaineistojen koettu kiihottavuus on lisääntynyt. Vuonna 2007 aineistoa piti kiihottavana 80-90% miehistä ja 60% naisista, kun vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 90% ja 70-75%
 
Lukenut_tai_katsellut_vuoden_aikana_pornoaineistoja_Internetin_maksuttomilta_sivuilta_
Netin pornoaineistojen käyttö aikuisten keskuudessa 2007 ja 2015. Lähde Osmo Kontula, Väestöliitto 2018

Aiheuttaako nettiporno seksuaaliongelmia?


Lukuisten tutkimusten mukaan seksuaalinen haluttomuus, tyytymättömyys yhdyntöihin, erektiohäiriöt ja orgasmin saamisen vaikeudet ovat lisääntyneet alle 40-vuotiailla miehillä viimeisen vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi Italiasssa 25% erektiohäiriöistä kärsivistä on alle 40-vuotiaita, Kanadassa yli puolet 16-21 vuotiaista miehisitä on kärsinyt jostain seksuaalihäiriöstä, Sveitsissä 30%:lla 18-24-vuotiaista on erektio-ongelmia ja Suomessa vuonna 2012 noin 27 %:lla keskimäärin 24-vuotiaista opiskelijamiehistä on ollut jotain miesten vaivoja. Tätä nuorten miesten seksuaaliongelmien selvää lisääntymistä eivät selitä huonontuneet elämäntavat tai lisääntynyt sairastavuus. Päinvastoin liikunta on lisääntynyt, alkoholin käyttö on vähentynyt, laittomien lääkkeiden käyttö on yli 12 vuotiailla pysynyt samana ja tupakointi vähentynyt. Muutokset edellä mainituissa voisivat selittää seksuaalihäiriöiden lisääntymistä. Näyttää vahvasti siis siltä, että psykogeenisten seksuaalihäiriöiden esiintyvyys olisi kasvanut. Jos jokin asia on muuttunut kuluneen 10-15 vuoden aikana, niin se on internetin käyttö. Se on aiemmin esitetyn mukaan jatkuvasti lisääntynyt ja tullut yhä nuorempien ulottuville.

On esitetty, että ongelmallinen internetin käyttö tai on-line pornografian käyttö olisivat seksuaalihäiriöiden riskitekijä. Tästä olettamuksesta on vuodesta 2007 alkaen on kertynyt jatkuvasti uutta tutkimustietoa, joka yhä varmemmin osoittaa, että heikentynyt libido, erektiohäiriöt ja vaikeutunut siemensyöksy liittyvät pornon ongelmakäyttöön. Viime aikoina on kertynyt tietoa myös pitkittäistutkimuksista, joissa on todettu, että kaikkein voimakkain ennustaja huonolle parisuhteelle – ja siten seksuaaliterveydelle - on pornon ongelmakäyttö. Lukuisissa tutkimuksissa, jotka on suunniteltu selvittämään nimenomaan pornon käytön ja miehen seksuaalihäiriöiden yhteys ovat osoittaneet näiden merkittävän yhteyden.

Seksuaalista kiihottava materiaali on laajalti yhä enemmän saatavilla ilmaiseksi, ilman esim. ikärajoituksia. Internetin pakonomaisen käytön tärkeimpiä syitä on porno, joka on lisäksi taloudellisesti netin kolmanneksi laajin sektori. Paitsi, että se on suurelta osin ilmaista, sen sisältö on lähes loputon tarjoten jatkuvasti uusia asioita, aina vain voimakkaampaa stimulaatiota,  ja lähes täydellisen vapauden valita aihe, joita voi hetkessä muuttaa. Siinä se eroaa oleellisesti vahoista pornolehdistä. Internet tarjoaa anonymiteetin, halpuuden ja helpon saatavuuden.

Halutun aiheen löytäminen on helppoa, koska materiaali on luokiteltu tarkkaan ja erilaiset hakusanat ovat käytössä. Luokittelun perusteena ovat esim. seksiaktin tyyppi, näyttelijöiden ikä, videon laatu (ammattilainen/amatööri), seksuaalinen suuntautuminen, ruumiin osien tyyppi jne. Sivustoja on sadoittain, tunnetuimpia ovat esim. Pornhub, YouPorn ja RedTube. 

Internetpornon addiktion neurofysiologaa 


Internetin pornografiaan liittyvällä addiktiolla on paljon yhtäläisyyksiä muiden addiktioiden kanssa. Siihen liittyy samanlainen palkitsemismekanismi aivoissa mantelitumakkeessa, etummaisessa pihtipoimussa ja accumbens-tumakkeessa isojen aivojen pohjassa. Prosessi aiheuttaa yliherkkyyden saadulle stimulaatiolle, joka mahdollisesti edesauttaa pakonomaista toimintaa. Nettipornon ongelmakäyttö saa aikaan dopamiinieritystä palkitsemismekanismissa, joka lisää hyvänolontunnetta masturbaatiossa antaen samalla neurobiologisen perustan addiktion syntymiselle. On tietenkin selvää, että näin käy vain henkilöille, jotka syystä tai toisesta ovat alttiita tälle. Ongelmakäyttäjät saavat valitsemallaan seksuaalisella materiaalilla enemmän kiihottumista kuin tavallisessa seksissä. Näin tarvittava dopamiinierityksen piikki jää tavallisessa seksissä tulematta aiheuttaen seksuaalisern halun heikkenemisen ja seksuaalihäiriöt.

Nettipornografian haitalliset vaikutukset


Lisääntynyt nettipornon käyttö ja sen helppo saatavuus on yhdistetty ongelmiin, jotka vaikuttavat negatiivisesti persoonallisuuteen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja hyvinvointiin. Nettipornoaddiktio on yleisin intrenetiin liitttyvä addiktio. Tämän nettipornoaddiktion olennainen piirre on pakonomainen yritys saada mielihyvää, jota käyttäjä yrittää saavuttaa itsetyydytyksellä käyttäen apuna pornon katselua ja kuuntelua. Potilaat ovat täysin syventyneitä löytämään omaan stereotyyppiseen seksuaalitekniikkaan sopivaa materiaalia, johon he voivat käyttää tuntikausia. Seksuaalikäyttäytymiselle on sitten luonteenomaista pakonomainen itsetyydytys tarkoituksena saavuttaa siemensyöksy ja orgasmi, joka lievittää seksuaalista jännitettä. Ajan kuluessa hermosto vaatii aina vain voimakkaimpia erikoisempia ärsykkeitä, jotta riittävä kiihottuneisuus saavutetaan.  Tähän kokonaisuuteen sitten liittyy vaikeus kiihottua normaalisssa seksuaalisessa kanssakäymisessä ja vaikeus saavuttaa riittävä stimulaatio orgasmin syntymiselle. Näiden ongelmakäyttäjien elämänlaatu heikkenee ja vähittäin seksuaalinen intimiteetti mahdollisen kumppanin kanssa heikkenee tai häviää kokonaan.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että nettipornon ongelmakäyttö vaikuttaa negatiivisesti henkilön asenteisiin ja seksielämään heikentäen seksuaalista ja yleistä tyytyväisyyttä. Tilanne johtaa helposti uskottumuuteen ja satunnaisiin seksisuhteisiin usean eri kumppanin kanssa, kun. etsitään voimakkaampia ja erilaisia ärsykkeitä. Koska nettipornon käyttö voi alkaa hyvin nuorena lapsena, se voi myös aiheuttaa liian nuorella iällä alkaneet yhdynnät altistaen henkilön seksuaalisen epäonnistumisen tunteille, joka ajan mittaan voi johtaa tunne-elämän häiriöihin ja seksuaalihäiriöihin: miehillä haluttomuuteen, erektio-ongelmiin ja ennenaikaiseen siemensyöksyyn ja naisilla haluttomuuteen ja orgasmihäiriöihin. 

Lisäksi internetpornossa käytetään harvoin kondomia antaen nuorele vääränlaisen signaalin sen köytöstä ja altistaen sukupuolitaudeille.  

Oireiden vaikeus näyttää olevan yhteydessä siihen, miten pitkään pornoa on käyttänyt. Miehet, jotka ovat aloittaneet pornon katselun nuorella iällä, eivät välttämättä halua parisuhdeseksiä. Seksi urautuu ja ehdollistuu tietynlaiseksi: henkilöt, jotka ovat tottuneet katselemaan äärimmäisiä videoita, pyrkivät harjoittamaan säännönmukaisesti tosielämässä samanlaista kaavaa, joka voi sisältää riskejä, kuten suojaamatonta anaaliseksiä tai väkivaltaisuutta. On todennäköistä, että altistuminen pornografialle hyvin nuorena, voi aiheuttaa haittaa murrosiän normaalille seksuaalikehitykselle. Tämä on erittäin hälyttävää, sillä lapset mieltävät helposti nettipornon normaaliksi käyttäytymiseksi. Useiden tutkimusten mukaan erityisesti väkivaltaiset seksuaaliset käyttäytymismallit toistavat negatiivista sukupuolirooliajattelua aiheuttaen, että miehet käyttävät naisia pelkkinä seksileluina ja kohdistavat näihin psykologista, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Juhana Pihan kommentti: Internetin käyttöön liittyy ongelmia, joista yksi on nettipornoaddiktio. 7-45 vuotiaista käytännössä kaikki käyttävät nettiä, joka tarjoaa myös lapsille lähes esteettömän pääsyn potentiaalisesti vahingolliseen aineistoon. Täysin kiistattoman tutkimusnäytön perusteella tiedetään, että nettiporno aiheuttaa nuorille miehille ja myös naisille erilaisia seksuaaliongelmia. Näiden ongelmien määrä on noussut viimeisen 10 vuoden aikana jyrkästi eri puolilla maailmaa, käänteentekevän vuoden ollessa noin 2007. Internet tuli helposti saataville koteihin 1990-luvun alussa, joten ensimmäinen internetin piirissä kasvanut sukupolvi nyt alle 30-vuotiaita, eli juuri sen ikäisiä, joilla on viime vuosien aikana todettu selittämättömiä seksuaalihäiriöitä. Samanaikaisesti on todettu yhdyntöjen vähenemistrendi. Huolestuneena odotan, miten virtuaalitodellisuus ja erilaiset kehoanturit kehittyvät ja tulevat ennen pitkää lähes kaikkien saataville. Samalla seksirobotit tulevat yhä kehittyneimmiksi ja jo nyt niiden suosio on huomattava. Tarvitaanko kohta enää tavallista kahden ihmisen välistä seksiä ollenkaan? Onneksi rakkaus, välittäminen, tunteet ja empatia  ovat olennaisia hyvässä seksissä ja niitä ei mikään tietokone tai anturi voi korvata.


Lähteet
 
Tilastokeskus. https://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_kat_001_fi.html

Merikivi J, Myllyniemi S, Salasuo M (toim.) Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Nuorisotutkimusseura ISSN 1799-9227, nro 104, Opetus- ja kulttuuriministeriö Valtion liikuntaneuvosto Nuorisoasiain neuvottelukunta 

Kontula Osmo. FINSEX Pornografia, Väestöliitto. http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/seksologinen_tutkimus/suomalaisten-seksuaalisuus-finse/finsex-pornografia/

Kunttu K ja Pesonen T. Korkeakoulujen terveystutkimus 2012. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 47. YTHS 2013

Mollaioli D ym. Sexual Dusfunction in the internet era. Kirjassa Jannini EA ja Siracusano A Sexualk Dysfunction in mentally ill Patiemts. Trends in andrology and sexual medicine, http://doi.org/10.1007/978-3-319-68306-5:15

Park ym. Is internet pornography causing sexual dysfunctions? A review with clinical reports. Behav Sci 2016;6;17, doi:10.3390/bs6030017
Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä