Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

19.6.2016 14.47

Testosteronitaso 14 nmol/l voi aiheuttaa oireita alle 40-vuotiailla miehillä

Testosteronihoito on lisääntynyt jyrkästi viime vuosina. Vastaanotolle tulee jatkuvasti alle 40 -vuotiaita miehiä, jotka epäilevät erilaisten oireidensa syyksi alentunutta testosteronitasoa. Useimmiten heillä kokonaistestosteroni on laboratorion viitearvojen sisällä. Laboratorioviitearvot kuitenkin vaihtelevat laboratorioittain. Kansainvälisten suositusten mukaan testosteronihoitokokeilua voi harkita, jos potilaalla on oireita ja testosteronitaso on < 12 nmol/l. Kuitenkin suurella joukolla oireisia potilaita kokonaistestosteronitaso on esim. 12-15 nmo/l ja he muodostavat siinä mielessä hoidollisen ongelman.

Lähde Scocell ym. Hypogonadal symptomis in young men are associated with serum total testosterone threshold of 400 ng/dL. BJU Int 2015;116:142-146

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko olemassa raja-arvoa sille testosteronitasolle, jonka alittavilla arvoilla alkaa esiintyä yleisemmin testosteronivajeen oireita alle 40-vuotiailla miehillä.

 

Alentuneelle tai matalalle testosteronitasolle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä näyttöperusteiseen tutkimukseen perustuvaa rajaa. Perinteisesti rajana on usein pidetty tasoa 10.4 nmol/l (300 ng/dL). Se perustuu havainnointitutkimuksiin ja Endokrinologisten yhdistysten asiantuntijanäkemyksiin. Tieteelliset yhdistykset ovat myös esittäneet raja-arvoja 8 – 12.1 nmol/l (230-350 ng/dL). Ongelmana näissä esitetyissä raja-arvoissa on myös esim. se, että niissä ei oteta huomioon sitä, että iän myötä testosteronitasot laskevat. Suositukset perustuvat lisäksi väestötutkimuksiin, eikä varsinaisiin potilasaineistoihin.

 

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin 352 alle 40-vuotiaista miestä, jotka tulivat vastaanotolle joko ”matalan testosteronin” tai ”testosteronivajeen oireiden” vuoksi. Kukaan heistä ei ollut aiemmin saanut testosteronilääkitystä tai käyttänyt muita steroideja. Oireisto kartoitettiin oirekyselylomakkeella, jossa kysyttiin 10 oireen olemassaoloa kyllä-ei -tyyppisesti (Androgen Deficieny in the Aging Male, ADAM) ja verestä määritettiin testosteroni (S-Testo) ja sukupuolihormoneja sitova globuliini (SHBG). 60%:lla S-Testo oli alle 10.4 nmol/l, 19%:lla 10.4-14 nmol/l ja 21%:lla >14 nmol/l.  Keski-ikä oli 33 vuotta ja keskimääräinen S-Testo 10.7 nmol/l.

 

Viiden oireen yhdistelmä (1. energian puute, 2. surumielisyys, 3. heikentynyt energia ja kestävyys, 4. heikentynyt kyky urheilla ja 5. työkyvyn heikentyminen) oli merkittävässä yhteydessä testosteronitasoihin alle 14 nmol/l. Monimuuttuja-analyysissä energian puute ennakoi testosteronitasoja alle 14 nmol/l. Mielenkiintoista oli, että seksihalujen väheneminen ja erektionongelmat eivät olleet yhteydessä 14 nmol/l testosteronitasoihin. Näin ollen tässä tutkimuksessa testosteronitasot alle 14 nmol/l olivat yhteydessä etenkin psykologisiin ja elimellisiin oireisiin, ei niinkään seksuaalisiin.

 

 

Juhana Pihan kommentti: Yllä esitelty tutkimus vahvistaa omaa kliinistä kokemustani 20 vuoden ajalta. Monilla nuorilla alle 40-vuotiailla miehillä on edellä mainitussa tutkimuksessa raportoituja oireita, vaikka testosteronitaso on ns. laboratorion viitealueella, esim >10 nmol/l. Tallaisille miehille on tarjottu useimmiten odottamista tai mielialalääkkeitä. Suomessa ei ole olemassa Käypä hoito –suoritusta testosteronihoidolle. Käytännöt vaihtelevat eri erikoisalojen ja lääkärien kokemuksen ja asenteen mukaan erittäin paljon. Usein käytännön toimet perustuvat auktoriteettien mielipiteisiin, eikä olemassa oleviin kansainvälisiin suosituksiin (esim. ISSM 2015, ISSAM 2015). Esimerkiksi testosteronitaso 13 nmol/l voi iäkkäällä miehellä olla normaali, mutta 20-vuotiaalle se voi olla matala. Nyt referoidun tutkimuksenkin perusteella alle 40-vuotiailla on syytä huomioida, että usein oireiden taustalla voi olla matala testosteronitaso. Tutkimuksesta ei voi yleistää, että S-Testo <14 nmol/l olisi automaattisesti testosteronihoidon aihe, mutta jos oireet ovat kestäneet pitkään ja niihin ei ole esim. elämäntapamuutoksilla saatu parannusta, testosteronihoitokokeilua voi harkita.

 

 

BJU International on yksi maailman johtavista urologian alan lehdistä. Sen Impact Factor on 4.387 ja se on arvostussijalla 10 urologian alan 77 tieteellisen julkaisusarjan joukossa

 

 


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä