Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

28.8.2016 14.01

Tramadoli ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa

Ennenaikainen eli herkkä siemensyöksy on yleinen miehen seksuaalinen toimintahäiriö, joka koskettaa 20-30 % miehistä jossain vaiheessa elämää. Tilanne heikentää merkittävästi potilaan ja kumppanin tyytyväisyyttä seksiin. Vaivaan on saatavilla lääkehoitoja, ja yleensä löytyy hoito, joka tehoaa hyvin. Tramadoli on opioidipohjainen kipulääke, jota käytetään pienillä annoksilla ohi virallisen käyttöalueen myös herkässä siemensyöksyssä.

Kirjallisuushaun avulla löydettiin 39 täyspitkää artikkelia tramadolista ja ennenaikaisesta siemensyöksystä vuosilta 2000-2014. Tilastollista käsittelyä varten lopulliseen analyysin päätyi 8 kriteerit täyttävää tutkimusta. Lääkityksen kesto vaihteli 3-24 viikon välillä ja annos vaihteli välillä 25-100 mg tarvittaessa (yleensä noin 2 tuntia etukäteen) otettuna. 7 tutkimuksessa oli mukana lumelääke.

Tulokset

Tulosten perusteella tramadoli oli lume lääkettä merkittävästi tehokkaampi herkän siemensyöksyn hoidossa. Tutkimusten välillä tehossa oli merkittäviä eroja; pisimmillään tramadoli pidensi yhdynnän kestoa jopa 13-36 minuuttia (annoksesta riippuen), mutta tässä tutkimuksessa lähtötilanteessa yhdynnän kesto oli myös pisin, noin 3 minuuttia. Muissa tutkimuksissa lähtötilanteessa yhdynnän kesto oli selvästi lyhyempi, välillä 30 s – alle 2 min. Näissä tramadoli pidensi yhdynnän kestoa keskimäärin 3 min (vaihtelu 84 - 383  s).

 

Sivuvaikutuksia esiintyi melko vähän. Väsymystä, mahavaivoja, ummetusta ja kutinaa esiintyi. Sivuvaikutusten esiintyvyys lisääntyi annoksen myötä. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa lume-ryhmässä sivuvaikutuksia oli 7%:lla, 62 mg tramadoli-ryhmässä 12%:lla ja 89 mg tramadoli-ryhmässä 16%:lla.

Juhana Pihan kommentti

Tramadolin vaikutusmekanismia ennenaikaisessa siemensyöksyssä ei tarkkaan tunneta. Se vaikuttaa joka tapauksessa keskushermoston kautta. Tähän mennessä kertyneiden tutkimustietojen perusteella tramadoli on varteenotettava vaihtoehto herkän siemensyöksyn hoidossa. Annos on 25-50 mg noin kaksi tuntia ennen yhdyntää. Tramadoli kuuluu opioideihin ja niihin liittyy riippuvuuden ja väärinkäytön riski. Pienillä tramadoliannoksilla ja ei vain silloin tällöin otettuna riski on kuitenkin hyvin pieni. Tramadoli ei ole virallisesti hyväksytty lääke ennenaikaiseen siemensyöksyyn. Oman kliinisen kokemukseni mukaan tramadoli voi auttaa vaivaan joillain miehillä, joilla SSRI-lääkkeet (mukaan luettuna daoksetiini eli Priligy) eivät auta.

 

Lähde Kirby ym. Tramadol for the management of premature ejaculation: a timely systematic review. Int J Impot Res 2015;27:121-127 doi;10.1038/ijir.2015.7


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä