Tutkimuksia miesten seksuaalihäiriöistä

7.10.2017 12.30

Uutta tutkimustietoa erektiohäiriöstä ja verenpaineesta

Uutta tietoa verenpaineen ja erektiohäiriön välisistä yhteyksistä on julkaistu Journal of Sexual Medicine –tiedejulkaisussa. Laadukkaan tutkimuksen taustalla on joukko suomalaisia tutkijoita ja kohderyhmänä tutkimuksessa on 665 miestä Lounais-Suomesta. Tutkimuksessa havaittiin, että diastolisella verenpaineella (alapaine, DBP) ja erektiohäiriön esiintyvyydellä on ns. U-muotoinen yhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että erektiohäiriön esiintyvyys on pienimmillään alapaineen ollessa tasolla noin 90 mmHg ja esiintyvyys nousee, mikäli taso on alempi tai ylempi kuin tämä.

iStock-467930942Taustaa ja menetelmät

Ennestään tiedetään, että erektiohäiriöllä ja korkealla verenpaineella on selvä yhteys. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tätä yhteyttä lisää. Mukaan otettiin 665 miestä (45-60 vuotiaita, joilla ei ollut aiemmin todettua verenpainetautia, sydäntautia, munuaistautia, diabetesta, syöpää tai neurologista sairautta. Tutkimuksilla ja kyselyillä selvitettiin mm. elämäntapoja, masennusta, erektiokykyä (ns. IIEF-5 -mittari) ja tehtiin erilaisia verikokeita.

 

Tulokset

Potilaiden keski-ikä oli 56 + 6 vuotta. 52%:lla miehistä oli IIEF-mittaria käyttäen erektiohäiriö, joka on tavanomainen lukema tämän ikäisillä miehillä. Tilastollisessa tarkastelussa otettiin huomioon tutkitut taustamuuttujat. Analyysin lopputulos nähdään kuvassa 1, jossa nähdään yhteys alapaineen ja erektiohäiriön välillä (1A). Pienimmillään erektiohäiriön esiintyvyys (prevalenssi) on miehillä, joilla alapaine on noin 90 mmHg. Tämä taso olisi siis optimi erektion kannalta. Sitä pienemmillä ja suuremmilla arvoilla erektiohäiriön esiintyvyys kasvaa. Samankaltainen yhteys on löydetty alapaineen ja sydänsairauksien, erityisesti sepelvaltimotaudin välillä. Syytä todettuun yhteyteen ei varmuudella tiedetä. Liian korkea tai liian matala alapaine ilmeisimmin häiritsee erektion monimutkaista verenkierrollista säätelyä. Kuvassa 1B nähdään, että myös ns. pulssipaine (yläpaine miinus alapaine) on samankaltaisessa yhteydessä erektioon. Sekä korkea että matala pulssipaine vähentävät erektiohäiriön esiintyvyyttä. Tämän on kokonaan uusi löydös. Pulssipaine kuvastaa epäsuorasti valtimoiden seinämän jäykkyyttä. Korkea pulssipaine voi lisätä peniksen verenkiertoa ja toisaalta pieni pulssipaine voi suojata valtimoita elastisuuden kautta

 

kaipia

 

 

Kuvan Lähde: Relationship of Blood Pressure and Erectile Dysfunction in Men Without Previously Diagnosed Hypertension 

Arto Heikkilä, MD, Antti Kaipia, MD, PhD, Maarit Venermo, MD, PhD, Hannu Kautiainen, BA, Päivi Korhonen, MD, PhD 

The Journal of Sexual Medicine DOI: 10.1016/j.jsxm.2017.09.007

 

Dosentti Juhana Pihan kommentit

Kyseessä on laadukas suomalainen poikkileikkaustutkimus, jossa on kokonaan uutta tietoa. Korkean verenpaineen ja erektiohäiriön yhteys sinänsä on ennestään tunnettu asia. Miehillä, joilla on kohonnut verenpaine,  erektiohäiriön riski on laajoissa tutkimuksissa noin 2 -kertainen verrattuna miehiin, joilla on normaali verenpaine. Kohonnut verenpaine on vakava sairaus, joka hoitamatta johtaa siihen, että puolet potilaista kuolee sepelvaltimotautiin tai sydämen vajaatoimintaan. Lisäongelman asiaan tuo se, että useimmat yleisesti käytetyt verenpainelääkkeet heikentävät erektiota. Syytä tähän ei tarkkaan tiedetä, mutta nyt julkaistu tutkimus viittaa siihen, että verenpaineen laskiessa liikaa, peniksen verenkierto heikkenee. Käytännön johtopäätös tutkimuksesta on se, että erektiohäiriöpotilaiden verenpainetaso pitää mitata. Mittaus tehdään vastaanotolla rauhallisissa oloissa tai mieluiten kotimittauksina hyvällä mittarilla.

 

Lähde: Heikkilä A, Kaipia A, Venermo M, Kautiainen H, Korhonen P. Relationship of Blood Pressure and Erectile Dysfunction in Men Without Previously Diagnosed Hypertension. J Sex Med 2017 (in press). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.09.007

 


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä