Tutkimuksia naisten seksuaalihäiriöistä

19.1.2013

Naisten seksuaalihäiriöiden lääkehoito: uusia hyvin kiinnostavia tutkimustuloksia

Hollantilainen yhtiö Emotional Brain B.V. on lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan naisten seksuaalihäiriöiden lääketutkimukseen. Naisten seksuaalihäiriöiden lääkehoito on ollut käytännössä olematonta, koska hyväksyttyjä lääkkeitä ei ole ollut laillisilla markkinoilla.

Menopaussin ohittaneille naisille, joille on tehty munasarjojen poisto, on kehitetty ja EU:n alueella hyväksytty testosteronilaastari Intrinsa, joka viimeisen tiedon mukaan on poistunut markkinoilta huonon kysynnän vuoksi. 1998-2003  markkinoille tulleet erektiolääkkeet PDE5-estäjät (sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili) herättivät toivon myös naisten häiriöiden hoidossa, mutta laajoissa tutkimuksissa on todettu, että vain pari potilasryhmää voi hyötyä niistä (SSRI-lääkkeiden käyttäjien seksuaalisivuvaikutukset  ja menopaussin ohitaneet naiset, joilla on verisuonten kalkkeutumisesta johtuva genitaalialueen verenkiertohäiriö). Tavallisesti erektiolääkkeet eivät vaikuta naisen seksuaalisuuteen millään tavalla. Naisten seksuaaliseen haluttomuuteen tarkoitettu flibanseriini myyntilupahakemus hylättiin 2010, mutta flibanseriini on uudelleen noussut tutkimuskohteeksi hyvän tehonsa vuoksi.

 

Tiedetään kuitenkin, että

1.     testosteroni säätelee naisilla seksuaalista halukkuutta ja herkkyyttä seksuaaliseen ärsykkeeseen.

2.     PDE5-estäjät vaikuttavat naisen sukuelinten paisuvaiskudoksessa samalla tavalla kuin miehilläkin: verenkierto lisääntyy seksuaalisen ärsykkeen seurauksena. Naisilla paisuvaiskudosta on kaiken lisäksi enemmän kuin miehillä.

3.     Edelleen tiedetään että aivojen välittäjäaine serotoniini1A-agonsitit vaikuttavat positiivisesti naisen seksuaalitoimintoihin

 

Näillä perustiedoilla hollantilaisyhtiö lähti tutkimaan toisaalta testosteronin kerta-annoksen (0.5 mg kielen alle) ja erektiolääkkeen kerta-annoksen (sildenafiili 50 mg) yhdistelmää (Tutkimus 1)

Ja

toisaalta  testosteronin  kerta-annoksen (0.5 mg kielen alle) ja 5HT1A reseptoriagonistin buspironin 10 mg vaikutusta  (tutkimus 2)

 

haluttomilla ja kiihottumishäiriöisillä naisilla

 

Tutkimukset olivat satunnaistettuja, sokkoutettuja, plasebokontrolloituja tutkimuksia.

 

Tutkimukseen 1 osallistui 56 naista, jotka kärsivät haluttomuudesta (HSSD). He saivat neljän viikon ajan joko

1.     lume-lääkettä

2.     testosteronia + sildenafiiliä tai

3.     testosteronia + 5HT1A reseptoriagonistia buspironia

 

Testosteronin ja sildenafiilin yhdistelmä, lumeeseen verrattuna, paransi merkittävästi naisen fysiologisia seksuaalivastetta ja koettua seksuaalista nautintoa erityisesti naisilla, joilla oli alussa huono herkkyys seksuaaliseille ärsykkeille.

 

Tutkimuksessa 2 naiset jaettiin edellisen tutkimuksen mukaan kahteen ryhmään: vähemmän tai enemmän inhibitatoriseen ryhmään,  sen mukaan miten he reagoivat testosteroni + sildenafiilihoitoon.  Haluttomuudesta kärsivillä naisilla, joilla oli enemmän inhibitiota (estymistä), testosteronin ja buspironin yhdistelmä oli oireiden lievittymisen kannalta varsin lupaava yhdistelmä.

 

Dosentti Juhana Piha kommentti: tällaisia tutkimuksia ei olisi osattu kuvitellakaan 10 vuotta sitten. Ennakkoluulottomasti hollantilaiset lähtivät käytännössä tutkimaan sitä, mikä on asiaan perehtyneitä lääkäreitä askarruttanut. Se, että kuuluisa tri Irwin Goldstein on mukana ei ainakaan vähennä tulosten arvoa. Voitaisiinko lääkeyhdistelmillä auttaa naisia?  Tutkimuksen perusteella kyllä. Suomessakin on saatavilla sildenafiiliä, busbironia ja testosteronia (tosin geelimuodossa). Tämä on kokeellista lääketiedettä parhaimmillaan. Jos naiselle määrää em. lääkeyhdistelmiä on tehtävä selväksi, että kyseessä on kokeelliset lääkkeet, joita ei ole virallisesti hyväksytty naisten vaivojen hoidoksi.

 

Lähteet:

Poels ym. Toward personalized sexual medicine (part 2): Testosterone combined with PDE5 inhibitor increases sexual satisfaction in women with HSSD and FSAD and low sensitive system for sexual cues. J Sex Med 2012 DOI: 1111/j.1743-6109.2012.02983.x

 

Van Rooij ym. Toward personalized sexual medicine (part 3): Testosterone combined with a serotonin 1A receptor agonist increases sexual satisfaction in women with HSSD and FSAD and dysfunctional activation of sexual inhibitatort mechanisms. J Sex Med 2012 DOI: 1111/j.1743-6109.2012.02982.x


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä