Seksuaalihäiriöiden yleisyys 31 581 naisen joukossa


Lähde: Sexual problems and distress in United States women. Obsterics & Gynecology 2008;112:970-978

Tähän mittavaan tutkimukseen osallistui 31 581 yhdysvaltalaista yli 18-vuotiasta naista. Kyselylomakkeiden avulla selvitettiin seksuaalihäiriöiden (haluttomuus, kiihottumishäiriöt, orgasmivaikeudet) esiintymistä ja sitä, missä määrin seksuaalihäiriö aiheuttaa naiselle haittaa. Lisäksi selvitettiin useita taustatekijöitä, kuten terveydentilaa, lääkitystä ja koulutustasoa.

Tutkittujen keski-ikä oli 49 vuotta ja ikä vaihteli 18 ja 102 vuoden välillä. Ikäluokkaan 18-44 kuului 41.5 %, ikäluokkaan 45-64 38,1% ja vähintään 65-vuotiaisiin 20,3% naisista. Taustasairauksista yleisin oli  masennus, josta kärsi 27% naisista ja 13% käytti masennuslääkkeitä. 72%:lla naisista oli jokin muu terveyteen liittyvä ongelma kuin masennus, yleisimmin verenpainetauti (30%), niveltulehdus (27%), ahdistuneisuushäiriö (14%), kilpirauhashäiriö (13%), astma (12%), sydänsairaus (10%) tai diabetes (10%).

  haluttomuus kiihottumishäiirö orgasmihäiirö mikä tahansa häiirö
 On seksuaalihäiirö
 38,7 26,1 20,5 44,2
 On haittaava seksuaalihäiriö
 10,0 5,5 4,7 12,2

 

Iän myötä kaikki häiriöt lisääntyivät. Haluttomuutta esiintyi nuorilla 18-44-vuotiailla 22%:lla, keski-ikäisillä 45-64-vuotiailla 39%:lla ja ikääntyneillä yli 64-vuotiailla 75%:lla. Kiihottumisvaikeuksia esiintyi vastaavasti 10%:lla, 24%:lla ja 65%:lla sekä orgasmihäiriöitä 10%:lla, 17%:lla ja 55%:lla. Mikä tahansa em. häiriö oli nuorista 27%:lla, keski-ikäisistä 45%:lla ja ikääntyneistä 80%:lla.

Haittaavan häiriön esiintyminen oli paljon harvinaisempaa kaikissa ikäryhmissä, kuten yllä olevasta taulukostakin voi päätellä. Keski-ikäisillä haittaava häiriö oli yleisempää kuin nuorilla tai ikääntyneillä. Haittaavasta haluttomuudesta kärsi 12,3% keski-ikäisistä, haittaavasta kiihottumishäiriöstä 7,5% ja haittaavasta orgasmihäiriöstä 5,7% ja mistä tahansa haittaavasta seksuaalihäiriöstä 14,8%.

Haittaava seksuaalihäiriö oli merkittävästi yhteydessä huonoon itse koettuun terveydentilaan, matalaan koulutustasoon, masennukseen, ahdistuneisuuteen, kilpirauhashäiriöihin ja virtsanpidätysongelmiin.

Dosentti Juhana Pihan kommentti: Tästäkin tutkimuksesta ilmenee, että seksuaalihäiriöt ovat varsin yleisiä naisilla, mutta häiriö vaivaa naista itseään selvästi harvemmin. Naisen seksuaalihäiriöitä tutkittaessa onkin aina selvitettävä, missä määrin tilanne haittaa potilasta. Nykylinjausten mukaan seksuaalihäiriö voidaan diagnosoida vain, jos asianomainen kokee siitä haittaa. Asia, mitä ei ole selvitetty on se, missä määrin naisen seksuaalihäiriö, esim. haluttomuus ja orgasmiongelmat, aiheuttavat haittaa miehelle. Oman kliinisen kokemukseni mukaan paljonkin ja tätä kautta koko