Tutkimuksia naisten seksuaalihäiriöistä

7.6.2016 23.15

Seksuaalihäiriöiden yleisyys alle 50-vuotiailla naisilla

Naisten seksuaalihäiriöiden tiedetään olevan yleisiä. Tietoa alle 50-vuotiaiden seksuaalihäiriöiden esiintymisestä on kuitenkin julkaistu melko vähän. Nyt referoitavassa tutkimuksessa on käyty läpi 135 julkaistua tutkimusta ja esitettävät esiintyvyysluvut pohjautuvat peräti 215 740 naisen tietoihin. Jokin seksuaalihäiriö todettiin 41%:lla.

Lähde: McCool ym. Prevalence of female sexual dysfunction among premenopausal women: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Sex Med Rev 2016 (painossa)

 

Tutkimuksessa käytiin läpi vuosina 2000-2014 tehdyt tieteelliset tutkimukset koskien naisten seksuaalihäiriöiden esiintymistä. Tutkimuksen kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 135, joista 95 kelpasi tilastolliseen tarkasteluun. Näihin oli osallistunut yhteensä 215 740 naista eri puolilta maailmaa. Kyseessä on tähän asti selvästi laajin ja kattavin yhteenveto tehdyistä tutkimuksista. Mukaan otettujen tutkimusten tuli täyttää mm. seuraavia vaatimuksia: naiset olivat iältään alle vaihdevuosi-ikäisiä (eli noin alle 50-vuotiaita), tutkimuksissa piti raportoida ainakin yhden seksuaalihäiriön esiintyvyys, tutkimus ei saanut kohdistua tiettyä sairautta sairastaviin naisiin ja kyseessä ei saanut olla hedelmällisyyteen liittyvä tutkimus. Näin pyrittiin löytämään naisen seksuaalihäiriöiden esiintyvyys alle 50-vuotiaassa ns. yleisväestössä.

 

Naisen seksuaalihäiriöt luokiteltiin seuraavasti: haluttomuus, seksuaalinen vastenmielisyys, kiihottumishäiriöt, kostumishäiriöt, orgasmihäiriöt ja kipuhäiriöt. Esiintyvyyttä selvittäessä ei otettu huomioon häiriön aiheuttamaa henkilökohtaista haittaa, vaan kysyttiin, onko ko. häiriöitä ylipäänsä esiintynyt naisella.  Haluttomuuden esiintymistä oli tutkittu eniten, 62 tutkimuksessa. Muita häiriöitä oli tutkittu seuraavasti: Kipuhäiriöitä 65:ssä, orgasmihäiriöitä 53:ssa, kostumishäiriöitä 36:ssa, vastenmielisyyttä 5 tutkimuksessa.

 

Maailmanlaajuisesti jokin seksuaalihäiriö todettiin 41%lla naisista. Haluttomuutta oli 28%:lla, orgasmihäiriöitä 26%:lla, kiihottumishäiriöitä 23%:lla, kostumishäiriöitä 21%:lla, ja kipuhäiriöitä 21%:lla. Suurin osa (36 kpl) tutkimuksista oli tehty Euroopassa. Euroopassa esiintyvyysluvut olivat seuraavia: jokin häiriö 39%, haluttomuus 27%, orgasmi 17%, kiihottumishäiriö 16%, kostumishäiriö 21% ja kipuhäiriö 39%. Esiintyvyyslukemat vaihtelivat melko paljon mm. maanosittain, kulttuureittain, tutkimusmenetelmien mukaan ja seksuaalihäiriön keston mukaan.

 

Juhana Pihan kommentti: Tutkimus tuo kaivattua tietoa alle 50-vuotiaiden naisen seksuaalihäiriöiden yleisyydestä. Voi todeta, että kyseessä on merkittävä terveysongelma, joka vaatii tulevina vuosina paljon panostusta tutkimustyöhön. Sinänsä raportoidut esiintyvyysprosentit ovat melko samanlaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, mutta nyt tehty yhteenveto tutkimuksista on paljon laajempi kuin aiemmat yhteenvedot ja siten luvut ovat varsin luotettavia. On huomattava, että raportoidut lukemat kuvaavat ylipäänsä naisen kokemaa seksuaalihäiriötä, ei sitä onko häiriöstä naiselle itselleen suurta haittaa. Tutkimuksissa on todettu, että esim. jos haluttomuutta esiintyy 40%:lla, niin itseä haittaavaa haluttomuutta voikin olla vain 10%:lla. Tutkimuksia, joissa on huomioitu koettu haitta on kuitenkin tehty varsin vähän, joten asian siitä puolesta ei ole vielä riittävästi tietoa.


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä