Tutkimuksia naisten seksuaalihäiriöistä

26.2.2016 16.39

Testosteronihoito naisilla

Seksuaalihäiriöt ovat naisilla yleisiä. Eri tutkimusten mukaan 9-43% naisista raportoi jonkun seksuaalihäiriön. Testosteronia on vuosikymmeniä käytetty naisten seksuaalihäiriöiden hoidossa kaikkialla maailmassa. Euroopassa testosteroni on virallisesti hyväksytty naisten itseä häiritsevän haluttomuuden hoitoon vaihdevuosi-iän ylittäneillä. Nyt esiteltävän kirjallissuukatsauksen mukaan testosteronihoito on naisilla turvallinen ja tehokas hoito seksuaalihäiriöihin.

Katsausta varten käytiin läpi tutkimustieto aiheesta. Kirjoituksessa lähteenä on käytetty 66 julkaistua tutkimusta. Niiden perusteella tarkasteltiin testosteronivajeen diagnoosia, hoitovaihtoehtoja ja sivuvaikutuksia naisilla.

 

Mieshormonit (androgeenit) ovat tärkeitä naisten seksuaalisuuden säätelyssä. Alentuneiden testosteronitasojen tiedetään vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla liittyvän alentuneeseen halukkuuteen, seksuaaliseen tyytyväisyyteen, väsymykseen ja yleiseen heikentyneeseen koettuun terveyteen. Testosteronitasot laskevat noin 50%:lla ikävälillä 20 -75. Suurin osa testosteronista on sitoutuneena sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) tai albumiiniin. Vain 1-2 % on biologisesti aktiivista eli vaikuttavaa. Miehillä on sama tilanne. Näin ollen kaikki tilat, jotka lisäävät SHBG:n pitoisuutta, alentavat myös vapaan testosteronin pitoisuutta. SHBG:tä nostavat mm. maksasairaudet, kilpirauhaseen liikatoiminta, estrogeenihoito ja ikä.  

 

Käsite naisten testosteronivaje otettiin käyttöön 2001. Testosteronivajetta voi esiintyä missä iässä tahansa, mutta yleisimmin vaihdevuosi-iässä. Kliinisinä oireina ovat lisääntynyt elimistön rasva, lihasmassan pieneneminen, alentunut rasvaton massa, laihtuminen, karvoituksen väheneminen, osteopenia tai osteoporoosi. Oireina ovat seksuaalisen halun väheneminen, väsymys, energian puute, yleisen hyvinvoinnin väheneminen, orgasmivaikeudet , kiihottumisvaikeus ja masennus.

 

Naisen seksuaalihäiriötä ovat halukkuuden alenemisen, kiihottumisvaikeudet, orgasmivaikeuden ja yhdyntäkivut. Seksuaalinen haluttomuus on yleistä, mutta itseä haittaava haluttomuus on selvästi harvinaisempaa, esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa itseä haittaavaa haluttomuutta esiintyi 50-70-vuotiailla vain 14%:lla. Haluttomuuteen tulee olla itseä häiritsevää, ennen kuin mitään hoitoa annetaan. Esimerkiksi miehen ilmoitus vaimon haluttomuudesta ei ole syy hoidolle.

 

Testosteronitason mittaaminen naisilla on ongelmallista, koska yleisesti käytetyt menetelmät ovat liian epätarkkoja naisten testosteronipitoisuuksilla. Lisäksi SHBG vaihtelee naisilla paljon ja se vaikuttaa vapaan testosteronin pitoisuuteen.

 

Testosteronihoitoa on käytetty naisilla ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla, jolloin testosteroni yhdistettiin estrogeenihoitoon. Tällöin jo todettiin, että 23-42% naisista hyötyi testosteronilisästä. Myöhemmät tutkimukset vahvistivat suotuisat vaikutukset. Cochrane-analyysissa vuodelta 2005 todettiin, että vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla kaikki seksuaalitoiminnot paranivat niillä, jotka saivat estrogeenihoidon lisäksi testosteronihoitoa. Muissakin laajoissa kontrolloiduissa tutkimuksissa tämä suotuisa vaikutus todettiin sekä kirurgisesti että luonnollisesti menopausaalisilla naisilla.

Vaikka useimmat tutkimuksista on tehty vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla, myös nuoremmilla naisilla tehdyissä tutkimuksia on todettu seksuaalitoimintojen paranemista testosteronihoitoa saaneilla.

 

Naiset voivat ottaa testosteronia ihon kautta, ihon alle ommeltavina kapseleina tai suun kautta. Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt myyntiin naisille tarkoitetun testosteronilaastarin, mutta sitä ei ole enää saatavilla. Australiassa sellainen on markkinoilla. Yhdysvalloissa naisille tarkoitettu testosteronia ei ole virallisesti markkinoilla.

 

Sivuvaikutuksista yleisin on lisääntynyt karvankasvu ja sen esiintyvyys on 3-8%. Karvankasvua kuitenkin esiintyy lähinnä ylisuurilla annoksilla. Finnejä esiintyy alle 10%:lla.

 

Pitkäaikaissivuvaikutuksia on tutkittu aina 4 käyttövuoteen saakka. Naisilla ei ole todettu lisääntynyttä rintasyöpä- tai kohtusyöpäriskiä.

 

Dos. Juhana Pihan kommentti: Testosteronihoito naisilla on kiistattoman hyödyllistä, ainakin vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla. Testosteronin käyttö naisilla kuitenkin Suomessa vierastetaan. Tämän taustalla ovat yleinen hormonivastaisuus ja tiedon puute. Tutkimusten mukaan testosteronihoito on myös turvallista. Naisen haluttomuuden hoito on ollut aina hankalaa ja testosteroni tuo siihen kyllä kaivatun lisän. Hiljakkoin Yhdysvalloissa myyntiluvan saanut flibanseriini on tarkoitettu itseä häiritsevän haluttomuuden hoitoon. Sen vaikutusmekanismi kuitenkin perustuu aivojen välittäjäaineisiin, eikä hormonaalisiin mekanismeihin.

 

Lähde: Khera M. Testosterone therapy for female sexual dysfunction. Sex Med Rev 2015;3:137-144


Palaa otsikoihinTee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä