Tutkimuksia naisten seksuaalihäiriöistä

12.12.2014 18.00

Vibraattorin käytön yleisyys ja tavat naisilla

Kliinikot suosittelevat yleisesti vibraattorien käyttöä naisen seksuaalihäiriöiden lisähoidoksi ja seksuaalisuuden voimistajaksi. Kliinisesti vibraattoreita voidaan suositella anorgasmian hoitoon, kiihottumishäiriön hoitoon, ja esim. syövän hoidon jälkitilaan. Kuitenkin varsin vähän tiedetään niiden käytön yleisyydestä ja vaikutuksista normaalipopulaatiossa.

Vibraattorin käytön yleisyyttä ja tapoja selvitettiin  Yhdysvalloissa laajalla internet-pohjaisella haastattelulla,, johon osallistui 2056 naista iältään 18-60 vuotta. 64% oli parisuhteessa ja 95% heteroseksuaaleja.

 

Tutkimuksessa selvitettiin vibraattorin käytön yleisyyttä, käytön yleisyyden suhdetta fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyttä edistävään käyttäytymiseen, vibraattorin käytön yhteyttä naisen seksuaaliseen hyvinvointiin. Edelleen selvitettiin  vibraattorin käytön mahdollisia haittoja.

 

Osallistujien keski-ikä oli 40 v. Naisista 52.5% kertoi käyttäneensä vibraattoria ainakin joskus. 46% kertoi käyttäneensä vibraattoria masturbointiin, 37% kertoi käyttäneensä sitä yhdynnän aikana ja 41% esileikin aikana.

 

Suuri osa vibraattorin käyttäjistä kertoi käyttäneensä sitä klitoriksen stimulaatioon (84%) ja 64% myös emättimessä. Vain 41% kertoi käyttäneensä samaan aikaan liukastetta. Vibraattorin käyttö liittyi positiivisesti siihen, oliko naiselle tehty gynekologinen tutkimus vuoden aikana ja siihen miten naiset tutkivat itseään.

 

Naisten seksuaalista tyytyväisyyttä mitattiin FSFI-asteikolla.  Vibraattorin käyttö oli lähes poikkeuksetta positiivisessa yhteydessä haluun, kiihottumiseen, kostumiseen, orgasmin saamiseen ja kivuttomuuteen.

 

71.5% käyttäjistä ei raportoinut mitään sivuvaikutuksia. 16% kertoi yli päivän kestäneestä genitaalisesta tunnottomuudesta, mutta vain 0.5% yli vuorokauden kestäneestä tunnottomuudesta. 3% kertoi genitaalisesta lievästä ja lyhytkestoisesta kivusta. 9.9% ilmoitti lyhytaikaisesta genitaalien ärsytystilasta. Lievää turvotusta raportoi 8%.

 

Juhana Pihan kommentti: Tutkimuksesta voidaan päätellä, että vibraattorien käyttö on yleistä, hyväksyttävää ja se liittyy terveyttä edistävään käyttäytymiseen, ja vibraattorin käyttö liittyy positiivisesti seksuaalitoimintoihin, ja että vibraatttoreilla on harvoin haittaavia sivuvaikutuksia. Koska tunnetusti naisten seksuaalihäiriöitä on melko vaikea hoitaa, niinkin yksinkertaisella laitteella kuin vibraattorilla voidaan päästä hyviin hoitotuloksiin. Tämä vaatii tietysti sen, että terveydenhuoltoalan ammattilainen osaa asiasta luontevasti puhua ja tarvittaessa ohjata saamaan tarkempaa neuvontaa tarjolla olevista vibraattoreista.

 

Lähde: Herbenick ym. Prevalence and characterstics of vibrator use in the United States: Results from a nationally representative study. J Sex Med 2009;6:1857-1866


Palaa otsikoihin