Parisuhteen avaimet   


Parisuhteen on käytävä läpi useita erilaisia vaiheita silloin kun se rakentuu ja kehittyy. Kyseessä on suhde, jota aktiivisesti rakennetaan. Jos näitä parisuhteen rakennuspalikoita ja tehtäviä ei riittävästi hoideta, on todennäköistä, että parisuhde alkaa oirehtia.

 

Parisuhteen perustehtävät


Parisuhteessa voidaan nähdä yhdeksän perustehtävää. Kumppaneiden on hyvä kohdata nämä ja selvittää ne.


1. Irtaantuminen lapsuuden perheestä ja sitoutuminen suhteeseen.

Pari irtautuu tässä vaiheessa tunnesiteistä  omiin lapsuuden perheisiinsä. Se sitoutuu uuteen suhteeseen ja rakentaa samanaikaisesti yhteyksiä toisen puolison perheeseen. Kumppani voi kokea puolison perheen kilpailijana ja liikaa aikaa vievänä. Suhteeseen sitoutumisen onnistuminen näkyy siinä, että kiistakysymykset  esimerkiksi joulunvietosta tai muista yhteisistä asioista ratkaistaan neuvottelemalla ensin puolison kanssa ja ottamalla huomioon kumppanin toiveet, eikä vanhempien vaatimuksiin alistumalla.


2. Yhteisyyden rakentaminen yksityisyys säilyttäen

Yhteisyyden rakentaminen parisuhteessa vie oman aikansa. Siihen kuuluu oman itsen laajentaminen sisältämään myös kumppani. Samalla kun kumppani sisällytetään tähän läheisyyteen, on kummankin tärkeää säilyttää oma erillisyytensä ja yksityisyytensä. Onnistuessaan tämä näkyy siinä, että samalla kun voidaan kokea me-henkeä, yhteisyyttä, ihanaa yhteen sulautumisen tunnetta ja läheisyyttä, se voi sisältää kummatkin erillisenä yksilönä. Yksilöllisyys ilmenee siinä, että voidaan harrastaa kohtuullisesti omia harrastuksia ja seurustella omien ystävien kanssa ilman että se uhkaa puolisoa. Ja voidaan myös saada tarvittaessa kahdenkeskisiä hetkiä ja läheisyyttä toisen kanssa. Tärkeintä on kokemus siitä, että voi itse säädellä saamansa läheisyyden ja erillisyyden määrää tarvitsematta alistua ja elää liikaa toisen ehdoilla.


3. Kumppanuus ja vanhemmuus

Kumppanuus ja vanhemmuus tarkoittavat sitä, että pari muodostaa yhteisen vanhemmuuden syntyvien lasten hoitamisessa. Samanaikaisesti se kykenee ylläpitämään tunnetason rikkautta parisuhteessa. Tämä saattaa usein olla vaikeaa: miten pitää mielessä yhtaikaa näitä kahta tehtävää. Aika usein käykin niin, että parisuhteen hoito jää vanhemmuuden jalkoihin. Tämä näkyy niin, että puolisot kutsuvat toisiaan pääasiallisesti äidiksi ja isäksi ja unohtavat toistensa etunimen puhuessaan. Liiallinen antautuminen vanhemmuuden hoitamiselle vie pohjaa intimiteetiltä, seksuaalisuudelta ja läheisyydeltä.


4. Elämänkulun haasteet ja suhde

Elämänkulkuun liittyviä haasteita ja muutoksia voivat esimerkiksi olla sairaus, läheisen kuolema, stressitilanteet, työttömyys ja uudet vaikeat työkuviot. Silloin tarvitaan kykyä käsitellä stressiä tavalla, jossa muutoksista tulee vaikeuksien sijasta mahdollisuuksia muuttua yhdessä ja kasvaa ja uudistua. Parit voivat juuttua muutoksiin ja seurauksena voi olla vieraantumista ja masennusta. Vaikeudet voivat etäännyttää ja heikentää parisuhdetta, jos suhteessa ei osata puhua ja keskustella asioista. Toisaalta parhaassa tapauksessa nämä vaikeudet voivat myös lujittaa suhdetta.


5. Erimielisyys ja viha

On hyvä, jos suhde muodostuu niin turvalliseksi, että siinä voidaan ilmaista vihan tunteita ilman hylätyksi tulemisen uhkaa. Haasteeksi muodostuu se, miten pystytään olemaan eri mieltä käyttämättä toista liikaa hyväksi tai alistamatta. Parisuhteessa eri mieltä oleminen saattaa uhata toista jopa niin paljon, että syntyy väkivaltaa. Puoliso voi myös päinvastoin alistua ja olla liian sopeutuvainen toisen tahtoon. Joskus ajatellaan erimielisyyden tarkoittavan, että minusta ei pidetä ja samanmielisyys on rakastamista ja tykkäämistä. Tämä on väärä uskomus. Tässä onnistuminen näkyy siinä, että kumpikin pystyy ilmaisemaan mielipiteitään. Joskus niistä jopa riidellään ja sitten sovitaan ja ratkaistaan kiistaa aiheuttavat kysymykset. Kiistoja syntyy väistämättä, kun kyseessä on kaksi erilaista ihmistä ja elämän muuttuvat tapahtumat.


6. Mielikuvitusrikas ja miellyttävä seksielämä

Yhteinen läheisyys, intimiteetti ja seksielämä ovat molempien osapuolten vastuulla. Molemmat panostavat siihen ja ylläpitävät sitä sekä ilmaisevat sen tärkeyttä toisilleen. Tässä voi näkyä monenlaisia vaiheita. Laadukkaassa seksielämässä seksuaalinen halukkuus ja rakastelukerrat vaihtelevat vähän kummankin mielialojen ja elämäntilanteiden mukaan. Kaavamainen, aina samaan aikaan ja tahtiin tapahtuva seksi voi olla toki tyydyttävää tai sitten puisevaa, riippuen kummankin kokemuksista ja arvostuksista.


7. Huumorin ja mielenkiinnon säilyttäminen suhteessa

Molemmat ovat vastuussa siitä, että voi säilyttää mielenkiintoa toiseen tai herättää toisessa mielenkiintoa itseen. On tärkeää ymmärtää, että ei pidä itseään tai toista itsestään selvyytenä. On huolehdittava, että suhteessa tapahtuu mielenkiintoisia ja hauskoja asioita. Jos on kumppanille liian itsestään selvä, hän ei joudu näkemään vaivaa. Suhde voi käydä silloin tylsäksi. Tai jos pitää toista liian itsestään selvänä, ei ilmaise hänen arvoaan riittävästi, niin tämä voi ymmärtää oman merkityksensä väärin. Hyvä parisuhde on vaihdellen hauska ja vakava, mutta aina täynnä elämää.


8. Lohdutuksen ja rohkaisun saaminen ja antaminen

On tärkeää pitää huolta siitä, että liitosta löytyy tunnetason hoivaa ja rohkaisua molemmille aikuisille koko heidän elämänsä ajan. Suhteessa on hyvä olla mahdollisuus saada välillä olla pieni, avuton ja heikko. Pitää voida ilmaista loukkaantumisen, pettymyksen ja haavoittuvuuden tunteita joutumatta naurunalaiseksi tai hylätyksi. Tämä on tärkeää erityisesti tänä päivänä, jolloin eletään pirstoutuneissa yhteisöissä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Siinä on paljon stressiä, vaatimuksia, vieraantuneisuutta ja yhteisön puutetta.


9. Luovuus ja uudistuminen suhteessa

Suhteelle ja kummallekin osapuolelle tekee hyvää luovuus ja uudistumiskyky. Se näkyy siinä, että kumpikin pystyy unelmoimaan ja kokemaan mielikuvia ja tunnelmia, jotka liittyvät parisuhteen romanttisiin hetkiin, esimerkiksi alkuaikoihin ja intohimoisiin kokemuksiin. Nämä romantiikan ja intohimon muodot voivat muuttua ja muuttuvatkin koko elämän ajan. Romantiikka, unelmat ja mielikuvat on hyvä voida yhdistää arkiseen ja jokapäiväiseen kokemukseen elämästä ajan kuluessa. Tämä näkyy siinä, että suhteessa vaalitaan juhlahetkiä. Samalla muistetaan romanttisia ja intohimon hetkiä, kun arki yllättää ja jaetaan pyykkivuoroja tai hoidetaan lainan lyhennyksiä. Juuri tämä kaksinaisuus, jossa yhdistyy romantiikka ja arkisuus, on se liima, joka pitää rakkauden elossa todellisessa maailmassa.


Mitä hyötyä on siitä, että näistä perustehtävistä selvitään?

Nämä kaikki tehtävät ovat sellaisia, joihin pariskunta saattaa juuttua. Elämä pysähtyy. Usein kumppanit kertovat, että mikään ei muutu ja elämä on tylsää ja mielenkiinnotonta. Tällöin usein lähdetään hakemaan vaihtelua toisesta suhteesta. Suhteen edistymisestä ja kasvusta seuraa parhaimmillaan molemmille kumppaneille riittävästi turvallisuutta ja luottamusta tarjoava suhde. Tällaisessa suhteessa on mahdollista saada tarvitessaan lohdutusta ja tukea. Samalla on tilaa omille harrastuksille ja ystävyyssuhteille. Samoin on mahdollisuus omalle kasvulle ja kehitykselle sekä itsenäisyydelle toisen kokematta sitä liian suureksi uhkaksi. Jos näitä vaiheita ei ole turvallisesti käyty läpi, se näkyy helposti (liiallisena) mustasukkaisuutena tai muuna voimakkaana ahdistuksena.

Mustasukkaisuus, ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat tärkeitä merkkejä. Niiden ilmetessä on mahdollista pysähtyä ja käydä läpi jotain tärkeää, jota ei ole puhuttu. Sitten on mahdollisuus jatkaa ehkä paremmin eväin ja tuntein eteenpäin. Usein monet elävät perättäisissä suhteissa kehityksen vaiheita ja toistavat samoja vaiheita uudestaan ja uudestaan. Pahimmassa tapauksessa he eivät saa kokemusta syvästä, tyydyttävästä läheisyydestä ja parisuhteesta, jossa saa olla oma itsensä samalla, kun on vapautta ja rakkautta. Tällainen suhde näkyy sellaisena, jossa viihdytään hyvin yhdessä. Yhdessäolo on mukavaa ja kivaa. On hyvää, molempia tyydyttävää seksiä, joka kehittyy jatkuvasti. Siinä löytyy koko ajan uusia kokemuksia. Tällaisessa suhteessa molemmilla on usein tärkeitä harrastuksia tai ystäviä. Samoin heillä on yhteisiäkin ystäviä ja harrastuksia. Tämä näkyy myös lasten hyvänä itsetuntona ja luottamuksena elämään. 


7.1.2003 

Mukailtu psykologi ja pari-sekä perheterapeutti Sinikka Kumpulan artikkelista.      
Väestöliiton Tampereen klinikka


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä