Peniksen koon yhteys painoon, pituuteen ja painoindeksiin


Lähde: Söylemez ym. Int J Impot Res 2012


Tutkimuksessa selvitettiin, onko peniksen koolla yhteyttä painoon, pituuteen tai painoindeksiin. Tutkimukseen osallistui 2276 turkkilaista miestä, joiden keski-ikä oli 21 vuotta (vaihteluväli 18-39 v). Peniksen keskimääräinen lepopituus oli 8.95 cm, erektiopituus 13.98 cm ja ympärysmitta 8.89 cm. Erektiopituus mitattiin ns. venytysmenetelmällä, jossa penistä venytetään niin paljon kuin mahdollista. aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että tämä pituus korreloi hyvin erektiopituuden kanssa. Peniksen lepopituus, erektiopituus ja paksuus olivat tilastollisesti merkittävässä yhteydessä toisiinsa. Painoindeksillä ja peniksen ympärysmitalla oli heikko yhteys toisiinsa, mutta peniksen lepopituus tai erektiopituus eivät olleet yhteydessä painoindeksiin lainkaan. 

 Juhana Pihan kommentti: kyseessä on hyvin laaja tutkimus, jossa on mitattu myös peniksen ympärysmitta, jota useimmissa tutkimuksissa ei ole mitattu. Tutkimus antaa luotettavaa tietoa peniksen koosta. Lääkäreiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan on syytä tietää peniksen normaalimitat ja niiden vaihtelut, koska peniksen koko on varsin monia miehiä askarruttava asia.


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä